Takaisin

Laskimohaavan haavakivun paikallishoito

Näytönastekatsaukset
Annikki Vaalasti
7.1.2014

Näytön aste: A

Laskimohaavan puhdistukseen ja paikallishoitoon liittyvää kipua voidaan ehkäistä paikallispuudutteilla.

Vuoteen 2012 ulottuvassa Cochrane-katsauksessa «Briggs M, Nelson EA, Martyn-St James M. Topical ag...»1 selvitettiin paikallishoitoaineiden ja haavasidosten vaikutusta haavakipuun laskimohaavaa sairastavilla potilailla. Hakulähteinä olivat MEDLINE-, EMBASE-, CINAHL- ja Cochrane-tietokannat sekä näiden ulkopuolelle jääviä kivun- ja haavanhoidon julkaisusarjoja. 6 satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta (343 potilasta), joissa verrattiin paikallispuudutevoiteen (5-prosenttinen lidokaiini-prilokaiinivoide) tehoa lumevoiteeseen, otettiin meta-analyysiin.

Voide vähensi haavanhoitotapahtumaan liittyvää kipua huomattavasti, 100 mm:n kipujanalla 20,6 mm (95 % luottamusväli 12,9–29,11).

Kahdessa satunnaistetussa tutkimuksessa (470 potilasta) selvitettiin ibuprofeenia sisältävän vaahtolevyn kipua lievittävää vaikutusta potilailla, joilla oli laskimoperäinen haava. Toisessa tutkimuksessa ibuprofeenia sisältävää vaahtolevyä verrattiin parhaaseen paikalliseen hoitotuotteeseen.

Ibuprofeenia sisältävän vaahtolevyä käyttävillä kipu väheni merkittävästi enemmän (> 50 % kipujanalla mitattuna) päivinä 1 ja 5 verrattuna parhaaseen paikalliseen hoitotuotteeseen (RR 1,63, 95 % luottamusväli 1,24–2,15, NNT 6, 95 % luottamusväli 4–12).

Toisessa tutkimuksessa, missä ibuprofeenia sisältävää vaahtolevyä verrattiin vastaavaan vaahtolevyyn ilman ibuprofeenia, ei kivunlievityksessä todettu tilastollisesti merkittävää eroa ryhmien välillä ensimmäisenä hoitopäivänä.

Katsauksen kirjoittajat toteavat, että 5-prosenttinen lidokaiini-prilokaiinivoide lievittää haavan puhdistukseen liittyvää kipua. On myös jonkin verran näyttöä siitä, että ibuprofeenia sisältävä vaahtolevy lievittää haavakipua.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Tarvitaan lisätutkimuksia, jotta tiedetään, vaikuttaako haavakivun poistoon käytetty lääkeaine haavan paranemiseen.

Kirjallisuutta

  1. Briggs M, Nelson EA, Martyn-St James M. Topical agents or dressings for pain in venous leg ulcers. Cochrane Database Syst Rev 2012;(11):CD001177 «PMID: 23152206»PubMed