Takaisin

Tupakointi epikondyliitin riskitekijänä

Näytönastekatsaukset
Eira Viikari-Juntura
22.4.2013

Näytön aste: C

Tupakointi saattaa lisätä epikondyliitin riskiä.

Edustavassa suomalaisessa väestöotoksessa «Shiri R, Viikari-Juntura E, Varonen H ym. Prevalen...»1 (N = 4 783) selvitettiin lateraalisen ja mediaalisen epikondyliitin työperäisiä ja yksilöllisiä riskitekijöitä. Epikondyliitin toteaminen perustui lääkärin kliiniseen tutkimukseen ja tupakointihaastatteluun. Lateraalisen epikondyliitin esiintyvyys oli 1,3 % ja mediaalisen epikondyliitin 0,4 %.

Säännöllisesti tupakoivilla (OR 3,0, luottamusväli 1,3–6,6) ja aikaisemmin tupakoineilla (OR 3,4, luottamusväli 1,4–8,3) lateraalisen epikondyliitin riski oli suurempi kuin tupakoimattomilla. Tupakointi oli yhteydessä myös mediaaliseen epikondyliittiin (OR 2,1, luottamusväli 1,1–4,1 säännöllisesti tupakoiville, OR 1,8, luottamusväli 1,0–3,4 aiemmin tupakoineille verrattuna koskaan tupakoimattomiin).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

525 teollisuuden tai kaupan alan työntekijän kolmen vuoden seurantatutkimuksessa «Leclerc A, Landre MF, Chastang JF ym. Upper-limb d...»2 todettiin 64 lateraalista epikondyliittitapausta (12,2 %). Epikondyliittidiagnoosi perustui lääkärin tekemään kliiniseen tutkimukseen.

Lateraalinen epikondyliitti ei ollut yhteydessä tupakointiin seurannan alkuvaiheessa.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Yhdysvaltalaisessa 733 eri ammateissa toimivaa työntekijää käsittävässä poikkileikkaustutkimuksessa «Fan ZJ, Silverstein BA, Bao S ym. Quantitative exp...»3 selvitettiin lateraalisen epikondyliitin yksilöllisiä ja työperäisiä riskitekijöitä.

Tutkimushetkellä tupakoineilla todettiin enemmän lateraalista epikondyliittiä kuin aiemmin tupakoineilla tai tupakoimattomilla (OR 2,5, 95 % luottamusväli 1,1–5,6 tutkimushetkellä tupakoineille ja OR 2,0, 95 % luottamusväli 0,8–4,9 aiemmin tupakoineille verrattuna koskaan tupakoimattomiin).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Shiri R, Viikari-Juntura E, Varonen H ym. Prevalence and determinants of lateral and medial epicondylitis: a population study. Am J Epidemiol 2006;164:1065-74 «PMID: 16968862»PubMed
  2. Leclerc A, Landre MF, Chastang JF ym. Upper-limb disorders in repetitive work. Scand J Work Environ Health 2001;27:268-78 «PMID: 11560341»PubMed
  3. Fan ZJ, Silverstein BA, Bao S ym. Quantitative exposure-response relations between physical workload and prevalence of lateral epicondylitis in a working population. Am J Ind Med 2009;52:479-90 «PMID: 19347903»PubMed