Takaisin

Tupakointi rannekanavaoireyhtymän riskitekijänä

Näytönastekatsaukset
Eira Viikari-Juntura
22.4.2013

Näytön aste: C

Tupakointi saattaa lisätä rannekanavaoireyhtymän riskiä.

Yhdysvaltalaisessa edustavassa väestötutkimuksessa «Tanaka S, Wild DK, Cameron LL ym. Association of o...»1 selvitettiin kyselyllä itseilmoitettuun ja terveydenhuollon ammattihenkilön diagnostisoimaan rannekanavaoireyhtymään yhteydessä olevia tekijöitä 44 000 henkilöllä.

Lopullisessa mallissa tupakointi oli yhteydessä itseilmoitettuun rannekanavaoireyhtymään (tupakoinut joskus verrattuna ei koskaan, OR 1,28, luottamusväli 0,97–1,69). Ammattihenkilön diagnostisoimalle rannekanavaoireyhtymälle vastaava riskisuhde oli 1,64 (luottamusväli 1,03–2,62).

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Englantilaisessa 23 000 naista käsittävässä ehkäisypilleritutkimuksessa «Ferry S, Hannaford P, Warskyj M ym. Carpal tunnel ...»2 selvitettiin rannekanavaoireyhtymään yhteydessä olevia hormonaalisia ja metabolisia tekijöitä «Ferry S, Hannaford P, Warskyj M ym. Carpal tunnel ...»2. Uudet rannekanavaoireyhtymätapaukset (N = 1 264) kerättiin 25 seurantavuoden aikana, ja ne perustuivat yleislääkärin tekemään diagnoosiin. Yksi terve verrokki etsittiin tutkimukseen osallistuneista ja kaltaistettiin iän mukaan (± 12 kk).

Tupakointi ei ollut yhteydessä rannekanavaoireyhtymään.

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Ruotsalaisessa edustavassa väestöpohjaisessa tutkimuksessa «Atroshi I, Gummesson C, Ornstein E ym. Carpal tunn...»3 selvitettiin kyselyllä (N = 2 466, vastausprosentti 82) rannekanavaoireyhtymän oireita ja mahdollisia riskitekijöitä. Oireiset henkilöt ja satunnaisesti valittu noin 5 % otos oireettomista kutsuttiin kliiniseen ja neurofysiologiseen tutkimukseen (N = 287, osallistumisprosentti 80).

Tupakointi tutkimushetkellä oli yhteydessä rannekanavaoireyhtymään (OR 1,79, 95 % luottamusväli 1,10–2,90).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Edustavassa suomalaisessa väestöotoksessa (N = 6 254) selvitettiin kliinisesti diagnostisoituun rannekanavaoireyhtymään yhteydessä olevia elintapa- ja aineenvaihduntatekijöitä «Shiri R, Heliövaara M, Moilanen L ym. Associations...»4. Tutkimushetken tupakointi oli yhteydessä rannekanavaoireyhtymään (OR 2,1, 95 % luottamusväli 1,4–3,1).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

 1. Tanaka S, Wild DK, Cameron LL ym. Association of occupational and non-occupational risk factors with the prevalence of self-reported carpal tunnel syndrome in a national survey of the working population. Am J Ind Med 1997;32:550-6 «PMID: 9327082»PubMed
 2. Ferry S, Hannaford P, Warskyj M ym. Carpal tunnel syndrome: a nested case-control study of risk factors in women. Am J Epidemiol 2000;151:566-74 «PMID: 10733038»PubMed
 3. Atroshi I, Gummesson C, Ornstein E ym. Carpal tunnel syndrome and keyboard use at work: a population-based study. Arthritis Rheum 2007;56:3620-5 «PMID: 17968917»PubMed
 4. Shiri R, Heliövaara M, Moilanen L ym. Associations of cardiovascular risk factors, carotid intima-media thickness and manifest atherosclerotic vascular disease with carpal tunnel syndrome. BMC Musculoskelet Disord 2011;12:80 «PMID: 21521493»PubMed