Takaisin

Ylipaino mediaalisen epikondyliitin riskitekijänä

Näytönastekatsaukset
Eira Viikari-Juntura
22.4.2013

Näytön aste: C

Ylipaino saattaa lisätä mediaalisen epikondyliitin riskiä.

Edustavassa suomalaisessa väestöotoksessa «Shiri R, Viikari-Juntura E, Varonen H ym. Prevalen...»1 (N = 4 783) selvitettiin lateraalisen ja mediaalisen epikondyliitin työperäisiä ja yksilöllisiä riskitekijöitä. Epikondyliitin toteaminen perustui lääkärin tekemään kliiniseen tutkimukseen. Tutkittavien pituus ja vyötärön sekä lantion ympärys mitattiin ja heidät punnittiin tutkimuksen yhteydessä.

Ylipaino ei ollut yhteydessä lateraaliseen epikondyliittiin. Lihavuus oli yhteydessä mediaaliseen epikondyliittiin (OR 2,7, luottamusväli 1,2–6,0 vyötärö-lantiosuhteen ollessa yli 0,95 cm, OR 1,7, luottamusväli 0,9–2,8 vyötärö-lantiosuhteen ollessa 0,85–0,95 cm, verrattuna vyötärö-lantiosuhteeseen < 0,85 cm).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

525 teollisuuden tai kaupan alan työntekijän kolmen vuoden seurantatutkimuksessa «Leclerc A, Landre MF, Chastang JF ym. Upper-limb d...»2 todettiin 64 lateraalista epikondyliittitapausta (12,2 %). Epikondyliittidiagnoosi perustui lääkärin tekemään kliiniseen tutkimukseen.

Lateraalinen epikondyliitti ei ollut yhteydessä ylipainoon seurannan alkuvaiheessa.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Yhdysvaltalaisessa 733 eri ammateissa toimivaa työntekijää käsittävässä poikkileikkaustutkimuksessa «Fan ZJ, Silverstein BA, Bao S ym. Quantitative exp...»3 selvitettiin lateraalisen epikondyliitin yksilöllisiä ja työperäisiä riskitekijöitä.

Ylipaino ei ollut yhteydessä lateraaliseen epikondyliittiin.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Shiri R, Viikari-Juntura E, Varonen H ym. Prevalence and determinants of lateral and medial epicondylitis: a population study. Am J Epidemiol 2006;164:1065-74 «PMID: 16968862»PubMed
  2. Leclerc A, Landre MF, Chastang JF ym. Upper-limb disorders in repetitive work. Scand J Work Environ Health 2001;27:268-78 «PMID: 11560341»PubMed
  3. Fan ZJ, Silverstein BA, Bao S ym. Quantitative exposure-response relations between physical workload and prevalence of lateral epicondylitis in a working population. Am J Ind Med 2009;52:479-90 «PMID: 19347903»PubMed