Takaisin

Mikroalbuminurian ehkäiseminen tyypin 2 diabeetikoilla

Näytönastekatsaukset
Per-Henrik Groop
30.5.2007

Näytön aste: B

ACE:n estäjällä (trandolapriili) voitaneen vähentää mikroalbuminurian ilmaantumista tyypin 2 diabeetikoilla, joilla on kohonnut verenpaine.

BENEDICT-monikeskustutkimuksessa «Ruggenenti P, Fassi A, Ilieva AP ym. Preventing mi...»1 yritettiin vastata kysymykseen, estävätkö ACE:n estäjät tai non-dihydropyridiinikalsiumsalpaajat joko yksinään tai kombinaatiossa mikroalbuminurian kehittymistä sellaisilla yli 40-vuotiailla tyypin 2 diabeetikoilla, joiden verenpaine on kohonnut, mutta joilla ei ole mikroalbuminuriaa.

Randomoituun kaksoissokkotutkimukseen osallistui 1 204 potilasta, jotka saivat vähintään kolmen vuoden ajan (1) trandolapriilia (2 mg), (2) trandolapriilia (2 mg) + verapamiilia (180 mg), (3) verapamiilia (180 mg) tai (4) lumetta. Verenpainetavoite oli 120/80 ja primaarinen päätetapahtuma mikroalbuminurian kehittyminen (> 20 μg/min).

Trandolapriili + verapamiiliryhmässä 5.5 % ylsi primaariseen päätetapahtumaan, trandolapriiliryhmässä 6.0 %, verapamiiliryhmässä 11.9 % ja lumeryhmässä 10.0 %. Saavutetuissa verenpainetasoissa ei ollut kliinisesti merkittäviä eroja.

Pääteltiin, että ACE:n estäjä trandolapriili yksinään tai kombinoituneena verapamiiliin vähentää mikroalbuminurian kehittymistä tyypin 2 diabeetikoilla.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Tutkimus osoitti, että varhaisessa vaiheessa voidaan ehkäistä mahdollisen diabeettisen nefropatian kehittymistä.

Kirjallisuutta

  1. Ruggenenti P, Fassi A, Ilieva AP ym. Preventing microalbuminuria in type 2 diabetes. N Engl J Med 2004;351:1941-51 «PMID: 15516697»PubMed