Takaisin

Metotreksaattilääkitys ja postoperatiiviset komplikaatiot

Näytönastekatsaukset
Jouko Jalonen
28.5.2014

Näytön aste: B

Metotreksaattihoidon jatkaminen leikkaukseen saakka ei lisänne postoperatiivisia infektiokomplikaatioita.

Brittiläinen satunnaistettu tutkimus «Grennan DM, Gray J, Loudon J ym. Methotrexate and ...»1, jossa seurattiin ortopedisten leikkausten jälkeen ilmaantuneita komplikaatioita yhden vuoden ajan reumapotilailla, joilla oli metotreksaattihoito. Potilailla joko jatkettiin metotreksaattia (A, 88) tai lääkitys keskeytettiin 2 viikkoa ennen leikkausta ja jatkettiin vasta 2 viikkoa leikkauksen jälkeen (B, 72). Vertailuryhmänä oli lisäksi 288 RA-potilasta (C), joilla ei ollut metotreksaattihoitoa. Haavainfektio tai muu kirurginen komplikaatio oli 2 %:lla A-ryhmässä, 15 %:lla B-ryhmässä ja 20 %:lla C-ryhmän potilaista (ero merkitsevä, p = 0,026).

Kuuden viikon aikana leikkauksen jälkeen reumaoireet pahenivat 8 %:lla ryhmän B potilaita, mutta ei kenelläkään ryhmän A potilaista. Tutkijat suosittelivat metotreksaattilääkityksen jatkamista leikkauksen yli.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä
 • Kommentti: Alun perin suunniteltiin 400 potilaan tutkimusta voima-analyysin perusteella ja välianalyysiä. Välianalyysissä oli merkitsevä tulos, siksi tutkimus keskeytettiin.

Sama tutkijaryhmä tutki samoja potilaita uudelleen 10 vuotta leikkauksen jälkeen «Sreekumar R, Gray J, Kay P ym. Methotrexate and po...»4. Alkuperäisistä potilaista valtaosaa (292 potilasta) ei tavoitettu. Tavoitetut potilaat (52) haastateltiin strukturoidun kyselylomakkeen mukaan; 31 kontrollikäynnillä klinikalla ja 34 puhelimitse. Niistä, joilla metotreksaattia ei tauotettu leikkauksen aikana, tavoitettiin 23, ja niistä, joilla pidettiin kahden viikon tauko ennen leikkausta ja sen jälkeen, tavoitettiin 8. Lisäksi haastateltiin 26 potilasta, joilla ei ollut metotreksaattihoitoa.

Merkkejä syvistä luuinfektioista ei ollut kenelläkään potilaista. Tutkijoiden loppupäätelmä oli edelleen, että metotreksaattihoitoa ei tarvitse tauottaa ortopedisen leikkauksen ajaksi.

 • • Tutkimuksen laatu: heikko
 • • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kahdessa 1990-luvulla tehdyssä tutkimuksessa «Carpenter MT, West SG, Vogelgesang SA ym. Postoper...»2, «Sany J, Anaya JM, Canovas F ym. Influence of metho...»3 potilasmäärät olivat liian pieniä, jotta johtopäätöksiä infektioiden esiintymisestä olisi voinut tehdä.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Systemaattisessa katsauksessa «Loza E, Martinez-Lopez JA, Carmona L. A systematic...»5 löytyi neljä kriteerit täyttävää tutkimusta. Kriteerit olivat: satunnaistettu kontrolloitu tutkimusasetelma, leikkauspotilas, tavoitteena verrata metotreksaatin tauottamista ei-tauottamiseen ja vuoden outcome-seuranta.

Kahdessa prospektiivisessa ja yhdessä retrospektiivisessa tutkimuksessa metotreksaatin jatkaminen leikkauksen ajan ei lisännyt kirurgisia komplikaatioita, mutta vähensi reumaoireiden aktivoitumista. Yhdessä retrospektiivisessä vertailussa myös kirurgisia haavakomplikaatioita oli vähemmän metotreksaattia saaneilla. Yhdessä kohorttitutkimuksessa metotreksaattia saaneilla oli neljä infektiota, tauotetuilla ei yhtään.

Tutkijoiden johtopäätös oli, että metotreksaattia voidaan jatkaa turvallisesti leikkauksen ajan tutkimusten mukaisilla pienillä viikkoannoksilla 5–10 mg/vko.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti:

Edellisen näytönastekatsauksen teon jälkeen ilmestyneet tutkimukset vahvistavat sitä näkemystä, että metotreksaattihoitoa ei tule tauottaa leikkauksen ajaksi.

Kirjallisuutta

 1. Grennan DM, Gray J, Loudon J ym. Methotrexate and early postoperative complications in patients with rheumatoid arthritis undergoing elective orthopaedic surgery. Ann Rheum Dis 2001;60:214-7 «PMID: 11171680»PubMed
 2. Carpenter MT, West SG, Vogelgesang SA ym. Postoperative joint infections in rheumatoid arthritis patients on methotrexate therapy. Orthopedics 1996;19:207-10 «PMID: 8867548»PubMed
 3. Sany J, Anaya JM, Canovas F ym. Influence of methotrexate on the frequency of postoperative infectious complications in patients with rheumatoid arthritis. J Rheumatol 1993;20:1129-32 «PMID: 8371204»PubMed
 4. Sreekumar R, Gray J, Kay P ym. Methotrexate and post operative complications in patients with rheumatoid arthritis undergoing elective orthopaedic surgery--a ten year follow-up. Acta Orthop Belg 2011;77:823-6 «PMID: 22308630»PubMed
 5. Loza E, Martinez-Lopez JA, Carmona L. A systematic review on the optimum management of the use of methotrexate in rheumatoid arthritis patients in the perioperative period to minimize perioperative morbidity and maintain disease control. Clin Exp Rheumatol 2009;27:856-62 «PMID: 19917174»PubMed