Takaisin

Lasten aspiraatioriski lehmänmaidon nauttimisen jälkeen

Näytönastekatsaukset
Tuula Manner
25.5.2014

Näytön aste: B

Preoperatiivisesti annettu lehmänmaito vaatinee lapsilla pidempää paastoa verrattuna muihin nesteisiin.

Systemaattinen Cochrane-katsaus «Brady M, Kinn S, Ness V ym. Preoperative fasting f...»1, «»1 vuodelta 2010 käsittelee lasten preoperatiivisia paasto-ohjeita; kyseessä on vuoden 2005 katsauksen päivitys. Katsauksen lähteenä olivat MEDLINE 1950 – kesäkuu 2009, CINAHL 1982 – kesäkuu 2009, Cochrane Central Register of Controlled Trials ja Iso-Britannian kansallinen tutkimusrekisteri sekä aihetta koskevat kongressi-esitykset ja artikkeleiden referenssilistat. Katsaukseen otettiin satunnaistetut, kontrolloidut tutkimukset alle 18-vuotiailla, elektiiviseen toimenpiteeseen tulevilla lapsipotilailla, joiden aspiraatioriski ei ollut normaalia suurempi (poissulkien obeesit, päivystystoimenpiteet ja ylävatsan sairaudesta kärsivät lapset). Aspiraatioriskiä kuvaavina muuttujina seurattiin mahanesteen tilavuutta ja sen happamuutta anestesian induktion jälkeen.

Cochrane-katsaukseen «Brady M, Kinn S, Ness V ym. Preoperative fasting f...»1 sisältyi vain kolme maitotuotteita käsittelevää kontrolloitua tutkimusta lapsipotilailla: lehmänmaito 10 ml/kg 3 tuntia ennen anestesian induktiota lisäsi mahanesteen tilavuutta (n = 31) verrattuna 5-prosenttiseen sokeriliuokseen (n = 29; lisäys 0,44 ml/kg, 95 % luottamusväli -0,75 – -0,13, p = 0,005). 3 tuntia ennen anestesian induktiota annettu lehmänmaito (n = 31) aiheutti keskimäärin 0,47 ml/kg lisäyksen mahanesteen tilavuuteen verrattaessa maltodekstriiniä sisältävään liuokseen (95 % luottamusväli -0,78 – -0,16, p = 0,005). 4 tuntia ennen anestesian aloitusta annettu äidinmaidonvastike (n = 36) ei aiheuttanut eroa mahanesteen tilavuudessa 2 tuntia preoperatiivisesti annettuun kirkkaaseen nesteeseen (n = 31) verrattuna. Tulosten merkittävyyttä heikentää pieni otoskoko.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Eri maitotuotteiden imeytymisnopeutta vertaileva tutkimus «Billeaud C, Guillet J, Sandler B. Gastric emptying...»2 imeväisikäisillä lapsilla osoitti lehmänmaidon tyhjenemisen hitaimmaksi verrattuna muihin maitotuotteisiin: kaksi tuntia 110–200 ml maitoannoksen jälkeen mahalaukusta oli hävinnyt keskimäärin 45 ± 19 % lehmänmaidosta, 82 ± 11 % rintamaidosta ja 61–84 % erityyppisistä äidinmaitovastikkeista.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit:

«Brady M, Kinn S, Ness V ym. Preoperative fasting f...»1: Kattava katsaus, jossa useiden, laadullisesti vaihtelevien tutkimusten sekava aineisto on saatu yhdistettyä. Tulosten tulkintaa vaikeuttaa aspiraatiota ennustavien muuttujien huono validiteetti. Katsauksen rajoittuminen pelkästään elektiivistä preoperatiivista paastoa käsitteleviin tutkimuksiin jättää monta tärkeää osa-aluetta puutteellisen näytön varaan.

«Billeaud C, Guillet J, Sandler B. Gastric emptying...»2: Edellä esitettyihin tuloksiin perustuen sekä Euroopan Anestesiologiyhdistyksen asiantuntijaryhmän että Amerikan Anestesiologiyhdistyksen (ASA) suositukset «Smith I, Kranke P, Murat I ym. Perioperative fasti...»3, «American Society of Anesthesiologists Committee. P...»4 suosittelevat 6 tunnin preoperatiivista paastoa lehmänmaidon jälkeen

Kirjallisuutta

  1. Brady M, Kinn S, Ness V ym. Preoperative fasting for preventing perioperative complications in children. Cochrane Database Syst Rev 2009;(4):CD005285 «PMID: 19821343»PubMed
  2. Billeaud C, Guillet J, Sandler B. Gastric emptying in infants with or without gastro-oesophageal reflux according to the type of milk. Eur J Clin Nutr 1990;44:577-83 «PMID: 2209513»PubMed
  3. Smith I, Kranke P, Murat I ym. Perioperative fasting in adults and children: guidelines from the European Society of Anaesthesiology. Eur J Anaesthesiol 2011;28:556-69 «PMID: 21712716»PubMed
  4. American Society of Anesthesiologists Committee. Practice guidelines for preoperative fasting and the use of pharmacologic agents to reduce the risk of pulmonary aspiration: application to healthy patients undergoing elective procedures: an updated report by the American Society of Anesthesiologists Committee on Standards and Practice Parameters. Anesthesiology 2011;114:495-511 «PMID: 21307770»PubMed