Takaisin

Kiinteän ruoan nauttiminen ennen leikkausta

Näytönastekatsaukset
Hannu Kokki ja Maaret Castren
30.5.2014

Näytön aste: C

Näyttäisi siltä, että kiinteää ruokaa ei tulisi nauttia kuuteen tuntiin ennen leikkausta, mutta luotettava tutkimusnäyttö asiasta puuttuu.

Paastolla ennen sedaatiota, laajaa puudutusta ja yleisanestesiaa pyritään vähentämään mahalaukun sisällön määrää ja happamuutta ja näin vähentämään regurgitaation ja aspiraation riskiä leikkauksen yhteydessä.

Systemaattinen Cochrane-katsaus vuodelta 2003 «Brady M, Kinn S, Stuart P. Preoperative fasting fo...»1, «»1 käsittelee erilaisten preoperatiivisia paastokäytäntöjä ja niiden vaikutusta perioperatiivisiin komplikaatioihin ja aikuispotilaiden hyvinvointiin.

Katsauksen lähteenä olivat MEDLINE 1966 – elokuu 2003, CINAHL 1982 – elokuu 2003, Cochrane Central Register of Controlled Trials 2nd Quarter 2003 ja Ison-Britannian kansallinen tutkimusrekisteri elokuussa 2003, aihetta koskevat kongressiesitykset ja artikkeleiden referenssilistat vuoteen 2002 saakka. Katsaukseen otettiin satunnaistetut, kontrolloidut preoperatiivista paastoa koskevat tutkimukset.

Katsaus sisältää tiedot yhteensä 22 tutkimuksesta ja 61 tutkimushaarasta, jotka käsittelivät aikuisia, 18 vuotta täyttäneitä tai sitä vanhempia potilaita (2 270 aikuispotilasta). Suurin osa tutkimuksista selvitti erilaisia nestepaastoja. Kiinteän ruuan merkitystä paaston pituuteen arvioitiin vain kolmessa tutkimuksessa, joissa oli 85 potilasta.

Katsaus tunnisti kaksi tutkimusta, joissa verrattiin perinteistä yön yli paastoa lyhempään, 3–4 tunnin paastoon (voileipä ja tee tai maitokahvi). Näissä kahdessa tutkimuksessa oli yhteensä vain 45 potilasta. Ryhmien välillä ei ollut eroa mahanesteen määrässä, mutta toisessa tutkimuksessa, jossa potilaat saivat myös esilääkityksen, pH oli korkeampi pidempään paastonneilla.

Yhdessä tutkimuksessa verrattiin kiinteän ruoan (2 palaa leipää, hilloa ja 250 ml isotonista juomaa tai omenamehua) nauttimista kuusi tuntia ennen leikkausta nesteen nauttimiseen. Potilasmäärä oli pieni (20 + 20). Ryhmien välillä ei ollut eroa mahan sisällön määrässä eikä sen pH:ssa.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Euroopan Anestesiologiyhdistyksen (ESA) asiantuntijaryhmä «Smith I, Kranke P, Murat I ym. Perioperative fasti...»2 teki systemaattisen kirjallisuushaun Ovidin, MEDLINEn ja Embasen elektronisiin tietokantoihin vuosilta 1950–2009. Ryhmä ei tunnistanut Cochrane-katsauksessa 2003 «Brady M, Kinn S, Stuart P. Preoperative fasting fo...»1 huomioituja tutkimuksia uudempia kiinteää ruokaa käsitteleviä tutkimuksia. Asiantuntijaryhmä suosittelee kuuden tunnin paasto kiinteän ruuan osalta.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Amerikan Anestesiologiyhdistyksen (ASA) asiantuntijaryhmä «American Society of Anesthesiologists Committee. P...»3 tunnisti ainoastaan yhden kiinteää ruokaa käsittävän satunnaistetun tutkimuksen aikuisilla vuosilta 1940–2010, ja he antoivat asiantuntija suosituksen kuuden tunnin paastosta kevyen kiinteän ruuan (esimerkiksi paahtoleipä ja kirkkaat nesteet) osalta.

Asiantuntijaryhmän mukaan raskaamman ruuan (rasvainen ja paistettu) nauttimisen jälkeen paastoajan pitäisi olla pidempi, kahdeksan tunnin luokkaa.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit:

«Brady M, Kinn S, Stuart P. Preoperative fasting fo...»1: Kattava katsaus, mutta pienet potilasmäärät ja vaihtelevat tutkimusasetelmat eivät mahdollista luotettavien johtopäätösten tekemistä.

«Smith I, Kranke P, Murat I ym. Perioperative fasti...»2: Koska asiaa on tutkittu hyvissä tutkimusasetelmissa vähän, tutkimustieto ei mahdollista luotettavien johtopäätösten tekemistä. Kansainvälisetkin suositukset perustuvat asiantuntijoiden mielipiteisiin.

«American Society of Anesthesiologists Committee. P...»3: Koska asiaa on tutkittu hyvissä tutkimusasetelmissa vähän, tutkimustieto ei mahdollista luotettavien johtopäätösten tekemistä. Kansainvälisetkin suositukset perustuvat asiantuntijoiden mielipiteisiin.

Kirjallisuutta

  1. Brady M, Kinn S, Stuart P. Preoperative fasting for adults to prevent perioperative complications. Cochrane Database Syst Rev 2003;4:CD004423 «PMID: 14584013»PubMed
  2. Smith I, Kranke P, Murat I ym. Perioperative fasting in adults and children: guidelines from the European Society of Anaesthesiology. Eur J Anaesthesiol 2011;28:556-69 «PMID: 21712716»PubMed
  3. American Society of Anesthesiologists Committee. Practice guidelines for preoperative fasting and the use of pharmacologic agents to reduce the risk of pulmonary aspiration: application to healthy patients undergoing elective procedures: an updated report by the American Society of Anesthesiologists Committee on Standards and Practice Parameters. Anesthesiology 2011;114:495-511 «PMID: 21307770»PubMed