Takaisin

Traneksaamihapon vaikutus ohitusleikkaukseen liittyvään vuotoon ASA-hoidon aikana

Näytönastekatsaukset
Hannu Kokki
28.5.2014

Näytön aste: B

Jos asetyylisalisyylihappolääkitystä on jatkettu sepelvaltimoiden ohitusleikkaukseen asti, leikkausvuodon määrää voidaan vähentää antamalla ennen leikkausta traneksaamihappoa.

Sokkoutetussa, satunnaistetussa lumekontrolloidussa etenevässä tutkimuksessa «Pleym H, Stenseth R, Wahba A ym. Single-dose trane...»1 tutkittiin 5 minuuttia ennen perfuusiota annetun traneksaamihapon (30 mg/kg) vaikutusta leikkausvuodon määrään 80:lla sydämen ohitusleikkauspotilailla.

Sekä 16 tunnin kuluessa mitattu vuodon määrä, 475 (SD; 269) vs 713 (243) ml (p < 0,001) että annetun punasolutiivisteen määrä 365 (280) vs 566 (274) ml (p < 0,001) olivat pienemmät traneksaamihappoa saaneilla potilailla.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Toisessa sokkoutetussa, satunnaistetussa lumekontrolloidussa etenevässä tutkimuksessa «Shi J, Wang G, Lv H ym. Tranexamic Acid in on-pump...»2 tutkittiin ennen viiltoa annetun traneksaamihapon (15 mg/kg) ja leikkauksen lopussa, protamiinin annon jälkeen annetun traneksaamihapon (15 mg/kg) vaikutusta leikkausvuodon määrään 117:llä sydämen ohitusleikkauspotilaalla. Potilaat olivat lopettaneet tukoksen estoon käytetyn kaksoislääkityksen (asetyylisalisyylihappo 100 mg/vrk ja klopidogreeli 75 mg/vrk) leikkausta edeltävän viikon aikana. Lääkitys oli loppunut molemmissa ryhmissä keskimäärin 5 vuorokautta (SD 2) ennen leikkausta.

Traneksaamihappoa saaneilla potilailla sekä mitattu vuodon määrä (1 070 ml (566) vs 1 450 ml (900); mean difference, -381 ml; 95 % luottamusväli -656 – -105 ml; p = 0,005), että annettujen punasolutiivisteiden määrä (4,8 (5,9) vs 9,7 yksikköä (11,4); mean difference -4,5 yksikköä; 95 % luottamusväli -7,9 – -1,2 yksikköä; p < 0,001) olivat pienemmät.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit:

«Pleym H, Stenseth R, Wahba A ym. Single-dose trane...»1: Hyvin toteutettu ja kontrolloitu tutkimus, jossa otoskoko oli riittävä.

«Shi J, Wang G, Lv H ym. Tranexamic Acid in on-pump...»2: Hyvin toteutettu ja kontrolloitu tutkimus, jossa otoskoko oli laskettu riittäväksi.

Kirjallisuutta

  1. Pleym H, Stenseth R, Wahba A ym. Single-dose tranexamic acid reduces postoperative bleeding after coronary surgery in patients treated with aspirin until surgery. Anesth Analg 2003;96:923-8, table of contents «PMID: 12651635»PubMed
  2. Shi J, Wang G, Lv H ym. Tranexamic Acid in on-pump coronary artery bypass grafting without clopidogrel and aspirin cessation: randomized trial and 1-year follow-up. Ann Thorac Surg 2013;95:795-802 «PMID: 22959576»PubMed