Takaisin

Maksan vajaatoiminta ja leikkausriski

Näytönastekatsaukset
Leena Lindgren
28.5.2014

Näytön aste: B

Maksan vajaatoiminta lisää leikkausriskiä.

Perioperatiivinen mortaliteetti määräytyy maksan sairauden asteen mukaan. Modifioitu Child–Pughin luokitus (albumiini, protrombiiniaika, bilirubiini, askiteksen määrä ja enkefalopatian määrä) asettaa potilaat luokkaan A (stabiili tilanne), luokkaan B (laboratorioarvoissa deviaatioita, askitesta ja lievä enkefalopatia) ja luokkaan C (vakavat deviaatiot laboratorioarvoissa, runsaasti askitesta, vaikea enkefalopatia) «Pugh RN, Murray-Lyon IM, Dawson JL ym. Transection...»1. Garrisonin «Garrison RN, Cryer HM, Howard DA ym. Clarification...»2 tutkimuksessa Child–Pugh A leikkausmortaliteetti oli 10 %, B 31 % ja C 76 % (p < 0,01).

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Maksakirroosia sairastavan potilaan preoperatiivinen kreatiniiniarvo, samanaikainen COPD, aikaisempi varixvuoto, kirurgisen toimenpiteen invasiivisuus, keuhkoleikkaus ja leikkauksen aikainen hypotensio assosioituivat postoperatiiviseen sairastavuuteen ja mortaliteettiin «Ziser A, Plevak DJ, Wiesner RH ym. Morbidity and m...»3.

Amerikkalainen retrospektiivinen tutkimus «Ziser A, Plevak DJ, Wiesner RH ym. Morbidity and m...»3. 733 maksakirroosipotilasta, jotka läpikävivät anestesiassa tehdyn leikkauksen. 30 päivän mortaliteetti oli 11,6 %. Perioperatiivisia komplikaatioita oli 30,1 %:lla potilaista. Postoperatiivinen keuhkokuume oli yleisin komplikaatio.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Saksalaisessa tutkimuksessa «Thielmann M, Mechmet A, Neuhäuser M ym. Risk predi...»4 57 kirrootikolle tehtiin avosydänleikkaus. MELD- ja Child–Pughin luokitus arvioitiin preoperatiivisesti. 57:stä potilaasta kuoli 17. Merkittävin kuolinsyy oli akuutti munuaisvaurio (hepatorenaalinen syndrooma) ja verenvuoto. MELD-luokitus ennusti paremmin komplikaatiot ja kuoleman kuin Child–Pugh. MELD-luokka yli 13,5 ja Child–Pugh B ja C ennakoivat mortaliteettia.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: ylläolevat tutkimukset ja myös Australialainen katsausartikkeli «Nicoll A. Surgical risk in patients with cirrhosis...»5 suosittelee Child–Pughin ja MELD-luokituksen käyttöä, mutta varoittaa erikseen peritoneumin avaamista (laparotomia) kirrootikoilla, joilla on portahypertensio ja askitesta.

Kirjallisuutta

 1. Pugh RN, Murray-Lyon IM, Dawson JL ym. Transection of the oesophagus for bleeding oesophageal varices. Br J Surg 1973;60:646-9 «PMID: 4541913»PubMed
 2. Garrison RN, Cryer HM, Howard DA ym. Clarification of risk factors for abdominal operations in patients with hepatic cirrhosis. Ann Surg 1984;199:648-55 «PMID: 6732310»PubMed
 3. Ziser A, Plevak DJ, Wiesner RH ym. Morbidity and mortality in cirrhotic patients undergoing anesthesia and surgery. Anesthesiology 1999;90:42-53 «PMID: 9915311»PubMed
 4. Thielmann M, Mechmet A, Neuhäuser M ym. Risk prediction and outcomes in patients with liver cirrhosis undergoing open-heart surgery. Eur J Cardiothorac Surg 2010;38:592-9 «PMID: 20413316»PubMed
 5. Nicoll A. Surgical risk in patients with cirrhosis. J Gastroenterol Hepatol 2012;27:1569-75 «PMID: 22694313»PubMed