Takaisin

Raskaudenkeskeytyksen jälkitarkastus ja hCG-pitoisuuden määritys

Näytönastekatsaukset
Satu Suhonen
8.1.2013

Näytön aste: B

Raskaudenkeskeytyksen jälkeen seerumin hCG-pitoisuuden lasku ilmeisesti kertoo kohdun tyhjenemisestä ultraäänitutkimusta ja kliinistä tutkimusta paremmin.

Kirurgisen raskaudenkeskeytyksen jälkeen seerumin hCG-pitoisuus puoliintuu 15 tunnissa «Lähteenmäki P. The disappearance of HCG and return...»1, samoin lääkkeellisen keskeytyksen jälkeen «Honkanen H, Ranta S, Ylikorkala O ym. The kinetics...»2. Onnistuneenkin keskeytyksen jälkeen hCG-pitoisuuden normaalistuminen kestää viikkoja, joten tämä täytyy ottaa huomioon, jos käytetään virtsan raskaustestiä tai semikvantitatiivisia seerumitestejä (herkkyysraja 25 IU).

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

34 naiselle tehtiin lääkkeellinen raskaudenkeskeytys < 9 viikolla «Honkanen H, Ranta S, Ylikorkala O ym. The kinetics...»2. Seerumin hCG-tasot ennen keskeytyslääkkeiden aloitusta olivat yli 60 000 IU/l, mutta 14 vuorokaudessa mifepristonin annosta laskivat 99,4 %. 3 potilaalla hCG-arvo oli yli 1 000 IU/l, korkein 4 210 IU/l. Vain yhdellä potilaista jouduttiin kaavintaan kohdun riittämättömän tyhjenemisen vuoksi.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Gynekologinen tutkimus on todettu epäluotettavaksi tavaksi arvioida kohdun tyhjenemistä. Kaikututkimuskin voi johtaa uusintakäynteihin tai tarpeettomiin kaavintoihin «Suhonen S, Heikinheimo O, Tikka M ym. The learning...»3, «Fiala C, Safar P, Bygdeman M ym. Verifying the eff...»4. Suomalaisessa seurantatutkimuksessa «Suhonen S, Heikinheimo O, Tikka M ym. The learning...»3 ensimmäiset 417 peräkkäistä lääkkeellisen raskaudenkeskeytykseen päätynyttä naista kutsuttiin jälkitarkastukseen keskeytyssairaalan poliklinikalle. Käytännön alkuvaiheessa kaikututkimuksessa todettujen raskausjäänteiden vuoksi uusintakäyntejä sovittiin 25 %:lle, mutta jatkuva raskaus tai eloton sikiö todettiin 1 %:lla. Menetelmän tultua tunnetummaksi uusintakäyntien määrä väheni 10 %:iin. Kaavintoja tehtiin alkuvaiheessa 10 %:lle, myöhemmin 3 %:lle.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Itävaltalaisessa 217 naisen aineistossa «Fiala C, Safar P, Bygdeman M ym. Verifying the eff...»4 hCG-määritys varmisti onnistuneen keskeytymisen 98,5 %:ssa ja kaikututkimus 89,8 %:ssa.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti:Kaikututkimus johtaa herkästi tarpeettomaan kaavintaan tilanteessa, jossa kohdun tyhjenemistä voidaan jäädä seuraamaan kliinisesti tai hCG-pitoisuutta seuraten.

Kirjallisuutta

 1. Lähteenmäki P. The disappearance of HCG and return of pituitary function after abortion. Clin Endocrinol (Oxf) 1978;9:101-12 «PMID: 568043»PubMed
 2. Honkanen H, Ranta S, Ylikorkala O ym. The kinetics of serum hCG and progesterone in response to oral and vaginal administration of misoprostol during medical termination of early pregnancy. Hum Reprod 2002;17:2315-9 «PMID: 12202418»PubMed
 3. Suhonen S, Heikinheimo O, Tikka M ym. The learning curve is rapid in medical termination of pregnancy--first-year results from the Helsinki area. Contraception 2003;67:223-7 «PMID: 12618258»PubMed
 4. Fiala C, Safar P, Bygdeman M ym. Verifying the effectiveness of medical abortion; ultrasound versus hCG testing. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2003;109:190-5 «PMID: 12860340»PubMed