Takaisin

Misoprostoliannostelun toistaminen tarvittaessa

Näytönastekatsaukset
Oskari Heikinheimo
9.1.2013

Näytön aste: C

Misoprostoliannostelun toistaminen tarvittaessa lisännee täydellisten keskeytymisten määrää.

Skotlantilaisessa retrospektiivisessä tutkimuksessa «Ashok PW, Templeton A, Wagaarachchi PT ym. Factors...»1 havaittiin täydellisten keskeytyneiden raskauksien osuuden lisääntyneen 95,4 %:sta 97,7 %:iin, kun hoitokäytäntöä muutettiin siten, että misoprostoliannostelu uusittiin 4 tunnin kuluttua, jos keskeytymisen ei arveltu olevan välittömästi tapahtumassa. Misoprostolilisä (0,4 mg) annosteltiin joko suun tai emättimen kautta vuodon määrästä riippuen. Hoitokäytännön muutoksen jälkeen myös raskauden keston vaikutus keskeytyksen tehokkuuteen poistui. Misoprostolin lisäannoksen jälkeen alle 7-viikkoisista raskauksista keskeytyi täydellisesti 97,6 % ja 7–9-viikkoisista raskauksista 98,2 %.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Ashok PW, Templeton A, Wagaarachchi PT ym. Factors affecting the outcome of early medical abortion: a review of 4132 consecutive cases. BJOG 2002;109:1281-9 «PMID: 12452467»PubMed