Takaisin

Metabolinen oireyhtymä skitsofreniapotilailla

Näytönastekatsaukset
Lauri Tuominen ja Hannu Koponen
23.1.2013

Näytön aste: A

Metabolinen oireyhtymä on yleinen skitsofreniapotilailla.

Englantilaisessa meta-analyysissä «Mitchell AJ, Vancampfort D, Sweers K ym. Prevalenc...»1 arvioitiin metabolisen oireyhtymän yleisyyttä skitsofreniapotilailla. Analyysi perustui hakuun tietokannoista Medline, PsycINFO ja Embase sekä artikkelikokoelmista Science Direct, Ingenta Select, Ovid Full text ja Blackwell/Wiley Interscience. Lisäksi Web of Knowledge -tietokannasta etsittiin tutkimuksia sekä hakusanoilla että etsimällä keskeisiin artikkeleihin viitanneita artikkeleita. Haku kattoi tietokantojen perustamisvuodesta heinäkuuhun 2011 julkaistut artikkelit. Tutkimukseen sisällytettiin vain tutkimukset, joissa oli tutkittu skitsofreniapotilaita ja metabolinen häiriö oli määritelty kansainvälisesti hyväksytyillä kriteereillä. Tutkijat löysivät 126 artikkelia, joissa oli analysoitu yhteensä 25 692 potilasta. Tutkimusten laatu arvioitiin PRISMA-kriteereillä.

Koko aineistossa metabolisen oireyhtymän yleisyys oli 32,5 % (95 % luottamusväli 30,1–35,0 %). Osa-analyysissä, johon sisällytettiin vain Suomessa tehdyt tutkimukset (yhdeksän tutkimusta, yhteensä 702 potilasta), metabolisen oireyhtymän yleisyys oli 30,1 % (95 % luottamusväli 24,7–35,8 %). Sukupuolella ei ollut vaikutusta esiintyvyyteen, eikä osastohoitopotilailla ollut avohoitopotilaita enempää metabolista oireyhtymää. Sairauden kesto oli yhteydessä metabolisen oireyhtymän esiintymiseen (korjattu [R2] = 0,35, t = 4,9, p < 0,0001).

Tutkijoiden mukaan metabolinen oireyhtymä on huomioitava tutkittaessa ja hoidettaessa skitsofreniapotilaita.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit:

«Mitchell AJ, Vancampfort D, Sweers K ym. Prevalenc...»1: Meta-analyysissä ei verrattu metabolisen oireyhtymän yleisyyttä yleisväestöön, joten näin ollen riskisuhdetta ei voitu laskea. Tutkijat huomauttavat, että tutkimusten välillä oli merkittävää heterogeenisyyttä, joka voitiin huomioida meta-analyysissä vain osittain.

Kirjallisuutta

  1. Mitchell AJ, Vancampfort D, Sweers K ym. Prevalence of Metabolic Syndrome and Metabolic Abnormalities in Schizophrenia and Related Disorders--A Systematic Review and Meta-Analysis. Schizophr Bull 2011;Dec29. [Epub ahead of print]; «PMID: 22207632»PubMed