Takaisin

Kognitiivis-behavioraalinen ryhmäterapia skitsofreniapotilaiden hoidossa

Näytönastekatsaukset
Jorma Oksanen
22.1.2013

Näytön aste: C

Ryhmässä toteutettu kognitiivis-behavioraalinen terapia (KBT) saattaa lievittää joitain skitsofreniapotilaiden oireita, kuten sosiaalista ahdistuneisuutta, sosiaalisia pelkoja ja masentuneisuutta.

Barrowcloughin ym. satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa «Barrowclough C, Haddock G, Lobban F ym. Group cogn...»1 113 jatkuvasti positiivisesti oireilevaa skitsofreniapotilasta satunnaistettiin KBT-ryhmähoitoon (18 kahden tunnin istuntoa puolen vuoden aikana) tai tavanomaiseen hoitoon. Tutkimuksessa seurattiin PANSS:n mukaista positiivisten oireiden muutosta.

Ryhmien välillä ei ollut merkitsevää eroa, mutta KBT-ryhmässä toivottomuus ja alhainen itsetunto lievittyivät enemmän.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Pennin ym. satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa «Penn DL, Meyer PS, Evans E ym. A randomized contro...»2 65 skitsofreniaspektrin potilasta satunnaistettiin KBT-ryhmähoitoon (12 tunnin istuntoa kolmen kuukauden aikana) tai ohjekirjan mukaan toteutettuun tai manuaalin mukaisesti (manualisoituun) supportiiviseen hoitoon. KBT-ryhmähoito keskittyi kuulohallusinaatioiden käsittelyyn ja supportiivinen hoito ihmissuhteiden ja sosiaalisen integraation käsittelyyn. Tutkimuksessa seurattiin vaikutusta oireisiin, mielialaan, itsetuntoon, sosiaaliseen toimintakykyyn ja sairaalahoitoihin.

KBT-ryhmähoito paransi enemmän PANSS:n yleisten oireiden asteikon pisteitä sekä kokonaispisteitä. Sairaalahoitoon joutumisessa ei ollut merkitsevää eroa.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Barrowclough C, Haddock G, Lobban F ym. Group cognitive-behavioural therapy for schizophrenia. Randomised controlled trial. Br J Psychiatry 2006;189:527-32 «PMID: 17139037»PubMed
  2. Penn DL, Meyer PS, Evans E ym. A randomized controlled trial of group cognitive-behavioral therapy vs. enhanced supportive therapy for auditory hallucinations. Schizophr Res 2009;109:52-9 «PMID: 19176275»PubMed