Takaisin

Toimet eristysten vähentämiseksi psykiatrisessa osastohoidossa

Näytönastekatsaukset
Lauri Tuominen
23.1.2013

Näytön aste: D

Työryhmän mielestä ensisijaista on pyrkiä minimoimaan rajoittavien toimenpiteiden tarve osastolla turvallisten vuorovaikutussuhteiden, selkeiden toimintamallien ja asianmukaisen lääkehoidon keinoin, vaikka tutkimustieto tästä puuttuukin.

Systemoidussa kirjallisuuskatsauksessa «Muralidharan S, Fenton M. Containment strategies f...»1, «»1 tarkasteltiin psykiatrisen kriisin ei-farmakologisia hallintamenetelmiä mielisairauksissa. Katsaukseen ei sisällytetty eristämistä ja sitomista koskevia tutkimuksia. Katsaukseen pyrittiin sisällyttämään tutkimuksia jotka koskisivat esimerkiksi tarkkailutason lisäämistä, osaston ovien lukitsemista, henkilökuntamiehityksen lisäämistä, vuorovaikutuksellisia kriisinhallintamenetelmiä ja sopimuksia käyttäytymisestä osastolla.

Vuonna 2006 toteutetusta laajasta kirjallisuushausta huolimatta yhtään aihetta koskevaa satunnaistettua tutkimusta ei löytynyt.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Systemoidussa kirjallisuuskatsauksessa «Chakrabarti A, Whicher E, Morrison M ym. 'As requi...»2, «»2 tarkasteltiin skitsofrenian psykoottisten oireiden ja käyttäytymisen tarpeenmukaista lääkitystä, jota osastohoidossa käytetään hoitohenkilökunnan arvion mukaan säännöllisen psykoosilääkkeen lisäksi tarvittaessa.

Vuonna 2006 toteutetusta laajasta kirjallisuushausta huolimatta yhtään aihetta koskevaa satunnaistettua tutkimusta ei löytynyt.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit:

«Muralidharan S, Fenton M. Containment strategies f...»1: Ei-lääkkeelliset toimet, joilla pyritään estämään psykiatrisella osastolla esiintyvää väkivaltaista käyttäytymistä, eivät ole näyttöön perustuvia. Puuttuva näyttö ei kuitenkaan ole osoitus puuttuvasta tehosta.

«Chakrabarti A, Whicher E, Morrison M ym. 'As requi...»2: Lääkkeelliset toimet, jolla pyritään estämään psykiatrisella osastolla esiintyvää väkivaltaista käyttäytymistä, eivät ole näyttöön perustuvia. Puuttuva näyttö ei kuitenkaan ole osoitus puuttuvasta tehosta.

Kirjallisuutta

  1. Muralidharan S, Fenton M. Containment strategies for people with serious mental illness. Cochrane Database Syst Rev 2006;3:CD002084 «PMID: 16855984»PubMed
  2. Chakrabarti A, Whicher E, Morrison M ym. 'As required' medication regimens for seriously mentally ill people in hospital. Cochrane Database Syst Rev 2007;3:CD003441 «PMID: 17636723»PubMed