Takaisin

Jatkuva veren glukoosiseuranta ja raskausdiabeteksen lääkitys

Näytönastekatsaukset
Tapani Rönnemaa
10.6.2013

Näytön aste: D

Erikoistapauksissa voidaan harkita jatkuvaa veren glukoosiseurantaa (CGMS) raskausdiabeteksen lääkehoidon tarpeen arvioimiseksi.

Tutkimuksessa «Kestilä KK, Ekblad UU, Rönnemaa T. Continuous gluc...»1 selvitettiin, miten toisaalta jatkuva glukoosiseuranta ja toisaalta verensokerin omaseuranta pystyvät löytämään lääkehoitoa vaativat raskausdiabeetikot. Tutkimuksen kohteena oli 73 TYKS:n äitiyspoliklinikalle lähetettyä äitiä, joilla oli todettu 22.–34. raskausviikolla raskausdiabetes sokerirasituskokeessa, jossa vähintään kaksi kolmesta arvosta oli poikkeavia. Satunnaistetusti 36 äidille tehtiin 2 vuorokauden jatkuva seuranta, ja 37 tekivät pelkkää omaseurantaa kotona. Kaikki mittasivat plasman glukoosin viidesti päivässä, aterianjälkeiset arvot kaksi tuntia aterian alusta. Lääkehoidon tarve määriteltiin seuraavasti: paastoglukoosi kahdesti yli 5,5 mmol/L tai yli 5,5 mmol/L kerran + 2 tuntia aterian jälkeen mitattu glukoosi > 7,8 mmol/L tai aterianjälkeinen arvo vähintään kahdesti > 7,8 mmol/L. Jatkuvan seurannan ryhmässä lääkehoito aloitettiin 33 %:lla ja omaseurantaryhmässä 8 %:lla (p = 0,015).

Jatkuvan seurannan ryhmässä lääkehoidon aloituskriteerit täyttyivät 16 potilaalla 36:sta seurantamittausten perusteella, mutta vain viidellä omaseurantamittausten perusteella.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

«Kestilä KK, Ekblad UU, Rönnemaa T. Continuous gluc...»1: Omaseurantaryhmä mittasi arvot kahden tunnin eikä yhden tunnin kuluttua aterioiden alusta. Ryhmien välinen ero olisi todennäköisesti ollut pienempi, jos omamittaukset olisi tehty tunnin kohdalla.

Kirjallisuutta

  1. Kestilä KK, Ekblad UU, Rönnemaa T. Continuous glucose monitoring versus self-monitoring of blood glucose in the treatment of gestational diabetes mellitus. Diabetes Res Clin Pract 2007;77:174-9 «PMID: 17234297»PubMed