Takaisin

Raskausdiabetes ja hoidon tarve vastasyntyneiden tehostetun hoidon osastolla

Näytönastekatsaukset
Hanna Soukka
11.6.2013

Näytön aste: B

Raskausdiabetes ilmeisesti lisää lapsen hoidon tarvetta vastasyntyneiden tehostetun hoidon osastolla.

Satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa (Yhdysvallat ja Australia, yhteensä 14 keskusta) «Crowther CA, Hiller JE, Moss JR ym. Effect of trea...»1 selvitettiin vuosina 1993–2003 raskausdiabeteksen hoidon vaikutusta perinataalikomplikaatioihin. Satunnaistaminen tehtiin raskausviikoilla 24–34. Interventioryhmässä (n = 490) hoitoon sisältyi henkilökohtainen dieettineuvonta, sokeriarvojen kotimonitorointi ja tarvittaessa insuliinihoito. Kontrolliryhmässä (n = 510) toteutettiin rutiiniseurantaa. Osallistujat eivät saaneet tietää sokerirasitustestin arvojaan.

Interventioryhmän lapsista otettiin hoitoon vastasyntyneiden osastolle 71 % ja rutiiniseurannan ryhmästä 61 %. Hoitoryhmän vastasyntyneitä otettiin osastolle tilastollisesti merkitsevästi enemmän RR 1,15 (95 % luottamusväli 1,05–1,26).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Yllättävä tulos saattaa selittyä sillä, että pediatri oli tietoinen äidin raskausdiabetesdiagnoosista.

Tanskalaisessa tutkimuksessa «Jensen DM, Sørensen B, Feilberg-Jørgensen N ym. Ma...»2 selvitettiin retrospektiivisesti vuosina 1989–96 raskausdiabeteksen vaikutusta äidin ja lapsen perinataalisairastuvuuteen. Tutkimukseen otettiin143 peräkkäin diagnosoitua raskausdiabeetikkoa, ja heidän kontrolleinaan toimi 143 iän ja BMI:n suhteen vastaavaa ei-diabeetikkoäitiä. Aineisto kerättiin sairaalan raskaus- ja syntymärekistereistä.

Raskausdiabeetikkojen ryhmässä 46,2 % lapsista tarvitsi hoitoa vastasyntyneiden osastolla, kontrolliryhmässä 11,9 %, OR 6,35 (95 % luottamusväli 3,47–11,62).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: OR laskettu itse annetuista luvuista.

Tanskalaisessa prospektiivisessa potilas-verrokkitutkimuksessa «Svare JA, Hansen BB, Mølsted-Pedersen L. Perinatal...»3 selvitettiin vuosina 1996–2000 raskausdiabeteksen vaikutusta sairastuvuuteen. Tutkimukseen osallistui 327 raskausdiabeetikkoa. Kontrolleina toimi 295 ei-diabeetikkoa, joille suoritettiin sokerirasituskoe riskitekijöiden takia, mutta tulos oli normaali. Raskausdiabetesryhmää hoidettiin ruokavaliohoidolla ja tarvittaessa insuliinilla. Kontrolliryhmä sai rutiini antenataalihoitoa.

Raskausdiabetesryhmässä 18 % lapsista tarvitsi hoitoa vastasyntyneiden osastolla, kontrolliryhmässä 9 %, p < 0,05.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Kontrolliryhmä oli hyvin valittu, sillä äideillä oli riskitekijöitä raskausdiabetekselle, mutta sokerirasituskokeen tulos oli normaali.

Kirjallisuutta

  1. Crowther CA, Hiller JE, Moss JR ym. Effect of treatment of gestational diabetes mellitus on pregnancy outcomes. N Engl J Med 2005;352:2477-86 «PMID: 15951574»PubMed
  2. Jensen DM, Sørensen B, Feilberg-Jørgensen N ym. Maternal and perinatal outcomes in 143 Danish women with gestational diabetes mellitus and 143 controls with a similar risk profile. Diabet Med 2000;17:281-6 «PMID: 10821294»PubMed
  3. Svare JA, Hansen BB, Mølsted-Pedersen L. Perinatal complications in women with gestational diabetes mellitus. Acta Obstet Gynecol Scand 2001;80:899-904 «PMID: 11580734»PubMed