Takaisin

Välilevytyräleikkauksen jälkeinen aktiivinen kuntoutus

Näytönastekatsaukset
Timo Pohjolainen
30.6.2014

Näytön aste: A

Välilevytyräleikkauksen jälkeen 4–6 viikon sisällä aloitettava aktiivinen ja intensiivinen harjoittelu vähentää kipua ja parantaa toimintakykyä, mutta ei lisää uusintaleikkauksia. Mitä intensiivisempää harjoittelu on, sitä paremmat ovat tulokset.

Järjestelmällisessä kirjallisuuskatsauksessa «Ostelo RW, Costa LO, Maher CG ym. Rehabilitation a...»1 tutkittiin aktiivisen harjoittelun ja kuntoutuksen vaikutusta välilevytyräleikkauksen jälkeen. Lähteinä olivat CENTRAL (The Cochrane Library 2007, Issue 2), MEDLINE, EMBASE, CINAHL ja PsycINFO. Katsaukseen löytyi 14 tutkimusta, joista seitsemän oli laadultaan korkeatasoista.

Harjoittelu oli erityyppistä sisältäen muun muassa vartalon lihasvoimaa ja hallintaa sekä lihaskestävyyttä parantavia isometrisia ja dynaamisia harjoitteita, rankaa stabiloivia ja kardiovaskulaarista suorituskykyä parantavia harjoituksia.

Harjoittelu (kolme RCT:tä, 122 potilasta) oli inaktiivia hoitolinjaa tehokkaampi kivun leikkauksen jälkeisen lievityksessä WMD -11,13 (95 % luottamusväli -18,44 – -3,82). Aktiivinen harjoittelu (kaksi RCT:tä, 102 potilasta) paransi toimintakykyä WMD -6,50 (95 % luottamusväli -9,26 – -3,74). Minkään tutkimuksen mukaan harjoittelu ei lisännyt uusintaleikkauksia.

Intensiivinen harjoitteluohjelma (kaksi RCT:tä, 103 potilasta) lievitti leikkauksenjälkeistä kipua matalaintensiivistä harjoitusohjelmaa tehokkaammin WMD -10,67 (95 % luottamusväli 17,04 – -4,30). Intensiivinen harjoittelu (kaksi RCT:tä, 103 potilasta) paransi toimintakykyä matalaintensiivistä harjoittelua enemmän (SMD -0,77; 95 % luottamusväli 1,17 – -0,36).

Ohjatut harjoitukset eivät olleet kotiharjoittelua tehokkaampia (kolme RCT:tä, 95 potilasta) kivunlievityksen SMD -1,12 (95 % luottamusväli -2,77–0,53) eivätkä toimintakyvyn paranemisen kannalta (kolme RCT:tä, 95 potilasta SMD -1,17; 95 % luottamusväli -2,63 – -0,28).

Katsauksen mukaan harjoitusohjelmat, jotka alkavat 4–6 viikkoa leikkauksen jälkeen, johtavat nopeampaan kivun ja haitan ja haitan lievittymiseen kuin inaktiivinen linja. Intensiiviset harjoitusohjelmat johtavat nopeampaan kivun ja haitan lievenemiseen kuin matalaintensiiviset harjoitukset. Ohjatut ja kotiharjoitukset ovat yhtä tehokkaita kivun ja haitan lievittymisen kannalta. Harjoittelu ei lisää uusintaleikkauksia.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Ostelo RW, Costa LO, Maher CG ym. Rehabilitation after lumbar disc surgery. Cochrane Database Syst Rev 2008;4:CD003007 «PMID: 18843637»PubMed