Takaisin

Epiduraalinen glukokortikoidiruiske iskiasoireen hoidossa

Näytönastekatsaukset
Jaro Karppinen
30.6.2014

Näytön aste: B

Epiduraarinen glukokortikoidiruiske ilmeisesti lievittää lyhytkestoisesti iskiasoiretta.

Meta-analyysissä «Pinto RZ, Maher CG, Ferreira ML ym. Epidural corti...»1 löytyi 23 satunnaistettua lumekontrolloitua hoitotutkimusta, joissa selvitettiin glukokortikoidiruiskeen tehokkuutta iskiasoireyhtymässä. Iskiasoireyhtymän kesto vaihteli noin 2 viikosta jopa yli vuoteen. Glukokortikoidiruiske lievitti merkittävästi alaraajakipua lyhyellä aikavälillä yli 2 viikosta 3 kuukauteen glukokortikoidiruiskeesta (1 316 potilasta). Keskimääräinen ero glukokortikoidin hyväksi oli -6,2 (95 % luottamusväli -9,4 – -3,0) asteikolla 0–100. Glukokortikoidi oli lumetta tehokkaampi myös kivun aiheuttamassa haitassa (keskimääräinen ero 0–100 asteikolla -3,1, 95 % luottamusväli 5,0– -1,2). Alaselkäkivussa glukokortikoidin ja lumehoidon vaikutuksissa ei ollut eroa lyhyellä tai pitkällä aikavälillä eikä jalkakivussa tai haitassa pitemmässä seurannassa. Alaryhmäanalyysien perusteella injektioreitti (kaudaalinen, interlaminaarinen tai transforaminaalinen) ei vaikuttanut tuloksiin.

Eurooppalaisessa kroonisen selän hoitosuosituksessa kuvataan kaksi satunnaistettua hoitotukimusta «Pinto RZ, Maher CG, Ferreira ML ym. Epidural corti...»1. Toisessa tutkimuksista methylprednisoloni-bupivakaiini-injektiolla oli parempi lyhyen aikavälin vaikuttavuus kuin keittosuolainjektiolla alaraajaan säteilevään kipuun, alaraajan suorananostotestin tulokseen sekä potilaan hoitotyytyväisyyteen pitkittyvässä ja kroonisessa iskiaskivussa. Nämä vaikutukset eivät kuitenkaan kestäneet pidempään kuin neljän viikon ajan. Toisessa tutkimuksessa perineuraalisella kortisoni-injektiolla oli iskiasoreisilla potilailla parempi vaikuttavuus alaraajaan säteilevään kipuun, selkäkipuun, työhön paluuseen ja liikunnan harrastamiseen kolmen viikon ja kolmen kuukauden seurannassa kuin keittosuolainjektiolla.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit: Meta-analyysissä todetut keskimääräiset erot alaraajakivussa ja haitassa ovat kliinisesti merkittäviä vaikutuksia pienempiä (10–30 pisteen muutos asteikolla 0–100).

Katsausartikkelissa ei spesifioitu iskiasoireyhtymän syytä, mutta useimmissa (8/14) katsaukseen sisällytetyissä satunnaistetuissa tutkimuksissa iskiaspotilaat oli rekrytoitu sairaaloista.

Kirjallisuutta

  1. Pinto RZ, Maher CG, Ferreira ML ym. Epidural corticosteroid injections in the management of sciatica: a systematic review and meta-analysis. Ann Intern Med 2012;157:865-77 «PMID: 23362516»PubMed