Takaisin

Radiofrekvenssihoidon vaikuttavuus fasettinivelperäiseksi oletetussa kroonisessa selkäkivussa

Näytönastekatsaukset
Antti Malmivaara ja Jukkapekka Jousimaa
30.6.2014

Näytön aste: C

Fasettinivelperäiseksi oletetussa kroonisessa selkäkivussa näyttö radiofrekvenssihoidon vaikuttavuudesta on ristiriitaista.

Systemoidussa kirjallisuuskatsauksessa «Niemisto L, Kalso E, Malmivaara A ym. Radiofrequen...»1, ja yleiskatsauksessa «van Tulder MW, Koes B, Seitsalo S ym. Outcome of i...»2etsittiin satunnaistettuja tai kvasisatunnaistettuja vertailututkimuksia radiofrekvenssihoidon vaikuttavuudesta selkäkipuun. Akuutin selkäkivun hoitoon liittyviä tutkimuksia ei löytynyt. Kroonisen, fasettinivelperäisen selkäkivun hoitoon liittyviä tutkimuksia löytyi kolme. Yhdessä tutkimuksessa selvitettiin hoidon vaikuttavuutta kroonisessa diskogeenisessa kivussa.

Fasettinivelperäisessä kivussa näyttö oli ristiriitaista. Yhdessä tutkimuksessa (n = 31) hoito vähensi kipua ja paransi toimintakykyä kahden kuukauden seurannassa. Toisessa tutkimuksessa (n = 70) hoitoryhmän Roland–Morrisin mittarilla arvioitu toimintakyky parani (6,2 % treatment effect, p < 0,05), mutta kipuun tai Oswestry-indeksillä mitattuun koettuun haittaan ei tullut muutosta neljän viikon seurannassa. Kolmannessa tutkimuksessa ei päästy mielekkääseen arvioon, koska hoitoaikeen mukaista analyysiä ei tehty.

Diskogeenisen kivun hoitotutkimuksessa (n = 28) radiofrekvenssihoidon ja sham-toimenpiteen välillä ei nähty eroja kahdeksan viikon seurannassa.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Edellä kuvatun Cochrane-katsauksen jälkeen julkaistussa järjestelmällisessä katsauksessa «Chou R, Huffman L. Guideline for the Evaluation an...»3 löytyi kaksi uutta satunnaistettua tutkimusta radiofrekvenssidenervaation vs lumehoidon vaikuttavuudesta fasettinivelperäiseen alaselkäkipuun. Näistä 11/11 validiteettipistettä saaneessa kaksoissokkoutetussa tutkimuksessa 81 kroonista selkäkipupotilasta satunnaistettiin radiofrekvenssidenervaatioon tai lumehoitoon.

Ryhmien välillä ei ollut kolmen kuukauden seurannassa eroa selkä- tai alaraajakivussa, kyvyssä päivittäisiin aktiviteetteihin eikä särkylääkkeiden käytössä «van Wijk RM, Geurts JW, Wynne HJ ym. Radiofrequenc...»4. 8/11 validiteettipistettä saaneessa tutkimuksessa 40 kroonista selkäkipupotilasta satunnaistettiin radiofrekvenssidenervaatioon tai lumehoitoon. Radiofrekvenssidenervaatihoidon saaneilla potilailla oli kuuden kuukauden seurannassa vähäisempi alaraajakipu ja särkylääkkeiden käyttö ja jonkin verran parempi toimintakyky ja työkyky kuin verrokeilla «Nath S, Nath CA, Pettersson K. Percutaneous lumbar...»5. 5/11 validiteettipistettä saaneessa tutkimuksessa 60 kroonista selkäkipupotilasta satunnaistettiin kolmeen ryhmään: jatkuva tai pulsoiva radiofrekvenssihoito tai lumehoito. Radiofrekvenssiryhmässä tulokset olivat paremmat kuin lumehoitoryhmässä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Niemisto L, Kalso E, Malmivaara A ym. Radiofrequency denervation for neck and back pain. A systematic review of randomized controlled trials. Cochrane Database Syst Rev 2003;1:CD004058 «PMID: 12535508»PubMed
  2. van Tulder MW, Koes B, Seitsalo S ym. Outcome of invasive treatment modalities on back pain and sciatica: an evidence-based review. Eur Spine J 2006;15 Suppl 1:S82-92 «PMID: 16320030»PubMed
  3. Chou R, Huffman L. Guideline for the Evaluation and Management of Low Back Pain: Evidence Review. American Pain Society; Glenview, IL: 2009. http://www.americanpainsociety.org/uploads/pdfs/LBPEvidRev.pdf
  4. van Wijk RM, Geurts JW, Wynne HJ ym. Radiofrequency denervation of lumbar facet joints in the treatment of chronic low back pain: a randomized, double-blind, sham lesion-controlled trial. Clin J Pain 2005;21:335-44 «PMID: 15951652»PubMed
  5. Nath S, Nath CA, Pettersson K. Percutaneous lumbar zygapophysial (Facet) joint neurotomy using radiofrequency current, in the management of chronic low back pain: a randomized double-blind trial. Spine (Phila Pa 1976) 2008;33:1291-7; discussion 1298 «PMID: 18496338»PubMed