Takaisin

Lannerangan perinteinen dekompressio vs mikrodekompressio spinaalistenoosissa

Näytönastekatsaukset
Ville Leinonen ja Heikki Österman
30.6.2014

Näytön aste: B

Sentraalisessa stenoosissa mikrodekompressio ilmeisesti vähentää kipua yhtä paljon kuin perinteinen dekompressio. Bilateraalinenmikrodekompressio ilmeisesti vähentää kipua ja katkokävelykipua hieman enemmän kuin unilateraalinen.

Saksalaisessa tutkimuksessa «Thomé C, Zevgaridis D, Leheta O ym. Outcome after ...»1 satunnaistettiin 120 lannerangan spinaalistenoosipotilasta kolmeen leikkaushoitoryhmään: bilateraalinen mikrodekompressio (laminotomia) (n = 40), unilateraalinen mikrodekompressio toiselta puolelta keskiviivan yli (n = 40) ja perinteinen laminektomia (n = 40).

Leikkauksen jälkeen kipu väheni huomattavasti kaikissa ryhmissä (lähtötilanne VAS-asteikolla 0–10 oli 7,5 ± 2,3); perinteisen laminektomian (jäännöskipu 4 ± 1) ja toispuoleisen laminotomian (jäännöskipu 3,6 ± 2,7) jälkeen kivun alenema oli vuoden seurannassa (kaikki seurantapisteet) yhdenvertainen. Molemminpuolinen laminotomia vähensi kipua enemmän (jäännöskipu 2,3 ± 2,4) kuin unilateraalinen laminotomia. Myös klaudikaatio-oire (alaraajakipu kävellessä) väheni useammin bilateraalinen laminotomian (92 %) kuin unilateraalisen laminotomian (74 %) tai perinteisen laminektomian (68 %) jälkeen.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Thomé C, Zevgaridis D, Leheta O ym. Outcome after less-invasive decompression of lumbar spinal stenosis: a randomized comparison of unilateral laminotomy, bilateral laminotomy, and laminectomy. J Neurosurg Spine 2005;3:129-41 «PMID: 16370302»PubMed