Takaisin

Luudutusleikkaus kroonisen degeneratiivisen alaselkäkivun hoidossa intensiiviseen kuntoutukseen verrattuna

Näytönastekatsaukset
Jyrki Salmenkivi ja Heikki Österman
30.6.2014

Näytön aste: B

Lannerangan luudutuskirurgia tarkoin valituilla kroonisilla selkäpotilailla ilmeisesti johtaa samanlaisiin tuloksiin kuin intensiivinen kognitiivis-behavioristisen osuuden sisältävä kuntoutus kivun ja toimintakyvyn suhteen. Kirurgiaan liittyy suuremmat terveydenhuollon kustannukset.

Laajassa, amerikkalaisessa, vuoteen 2008 ulottuvassa systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa «Chou R, Baisden J, Carragee EJ ym. Surgery for low...»1 analysoitiin alaselän degeneratiivisten sairauksien vuoksi tehtävää kirurgiaa. Tutkimukseen hyväksyttiin kolme laadukkaaksi määriteltyä satunnaistettua tutkimusta, jotka vertailivat intensiivistä kuntoutusta ja luudutusleikkaushoitoa. Kaikissa todettiin, ettei luudutusleikkaushoito johda parempiin tuloksiin intensiivisen kuntoutukseen verrattuna.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Norjalaisessa satunnaistetussa hoitotutkimuksessa «Brox JI, Sørensen R, Friis A ym. Randomized clinic...»2 (n = 64) verrattiin posterolateraalista luudutusta (transpedikulaarinen kiinnitys) modernimpaan kuntoutushoitoon (intensiivinen harjoittelu ja kognitiivis-behavioraalinen kuntoutusjakso) potilailla, joilla oli vähintään vuoden kestänyt lanneselkäkipu ja välilevyrappeuma joko tasolla L4–L5 tai L5–S1 tai vähintään vuoden kestänyt selkäkipu välilevytyräleikkauksen jälkeen. Ryhmien välillä ei ollut mitään eroja vuoden seurannan jälkeen minkään päämuuttujan osalta.

Molemmissa ryhmissä tapahtui paranemista päämuuttujana olleen Oswestry-indeksin osalta (41–26 % vs 42–30 %).

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tuoreimmassa saman norjalaisen aineiston pitkäaikaisseurantaraportissa «Froholdt A, Reikeraas O, Holm I ym. No difference ...»3 ei todettu eroa kognitiivisen intervention + intensiivisen harjoittelun ja posterolateraalisen luudutuksen välillä yhdeksän vuoden seurannassa. Molemmissa ryhmissä todettiin edelleen paraneminen Oswestryn indeksissä konservatiivisen hoidon ryhmässä 44–24 % ja kirurgisen hoidon ryhmässä 44–25 %. Sekundaaristen tulosmuuttujien osalta (muun muassa selkä- ja jalkakipu) ei myöskään todettu tilastollisesti merkittävää eroa.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Brittiläisessä satunnaistetussa hoitotutkimuksessa «Fairbank J, Frost H, Wilson-MacDonald J ym. Random...»4 (n = 349) ei myöskään todettu tilastollisesti merkittäviä eroja 2 vuoden seurannan jälkeen luudutusleikkausryhmän ja konservatiivisesti hoidetun ryhmän (intensiivinen koulutus- ja harjoitusjakso, jossa pääpaino oli stabiloivilla lihasharjoitteilla) välillä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

 1. Chou R, Baisden J, Carragee EJ ym. Surgery for low back pain: a review of the evidence for an American Pain Society Clinical Practice Guideline. Spine (Phila Pa 1976) 2009;34:1094-109 «PMID: 19363455»PubMed
 2. Brox JI, Sørensen R, Friis A ym. Randomized clinical trial of lumbar instrumented fusion and cognitive intervention and exercises in patients with chronic low back pain and disc degeneration. Spine (Phila Pa 1976) 2003;28:1913-21 «PMID: 12973134»PubMed
 3. Froholdt A, Reikeraas O, Holm I ym. No difference in 9-year outcome in CLBP patients randomized to lumbar fusion versus cognitive intervention and exercises. Eur Spine J 2012;21:2531-8 «PMID: 22669708»PubMed
 4. Fairbank J, Frost H, Wilson-MacDonald J ym. Randomised controlled trial to compare surgical stabilisation of the lumbar spine with an intensive rehabilitation programme for patients with chronic low back pain: the MRC spine stabilisation trial. BMJ 2005;330:1233 «PMID: 15911537»PubMed