Takaisin

Internetistä saatava potilasinformaatio ja alaselkäkipu

Näytönastekatsaukset
Jukkapekka Jousimaa
30.6.2014

Näytön aste: C

Internet-lähteistä hakukoneita käyttämällä saatava informaatio alaselkäkivusta saattaa olla tasoltaan vaihtelevaa, mutta sivustojen laatu ja käytettävyys saattavat olla parantuneet 10 vuoden aikana.

Eurooppalaisessa tutkimuksessa «Galbusera F, Brayda-Bruno M, Freutel M ym. What do...»1 selvitettiin avoimien Internet-tiedonlähteiden alaselkäkivusta tarjoaman tiedon laatua. Tutkimuksessa tehtiin haku termillä "low back pain" kolmeen yleisimmin käytössä olevaan hakukoneeseen (Google, Yahoo, Bing). Jokaisen hakukoneen antamat 30 ensimmäistä osumaa analysoitiin viiden tutkijan toimesta. Päällekkäisyyksien poiston jälkeen analyysiin saatiin mukaan 58 sivustoa. Tiedon lähteenä olevat sivustot luokiteltiin institutionaalisiin, vapaisiin informatiivisiin, kaupallisiin, uutisiin, sosiaaliseen verkostoon sekä tuntemattomiin. Institutionaaliset tiedon lähteet luokiteltiin tiedon tasoltaan parhaiksi, muiden validiteetissa oli enemmän puutteita, ja kaupallisissa sivustoissa oli muita enemmän suoranaisia virheellisyyksiä.

Sivustojen taso luokiteltiin kuitenkin tyydyttäväksi ja aiemmin kuvattua «Butler L, Foster NE. Back pain online: a cross-sec...»2 paremmaksi. Käytettävyydeltään sivustot olivat yleisesti ottaen hyviä.

Uusiseelantilaisessa tutkimuksessa «Hendrick PA, Ahmed OH, Bankier SS ym. Acute low ba...»3 tehtiin Google-haku kuudessa englanninkielisessä maassa strategialla "Acute low back pain AND treatment OR management", ja näistä valittiin 10 ensimmäistä relevanttia osumaa. Lisäksi seulottiin vielä 59 ammatillisen organisaation nettisivut. Google-haulla saatiin analysoitavaksi 19 nettisivustoa ja organisaatiohaulla 3 eli yhteensä 22 sivustoa. Etukäteen oli tehty pisteluokitus, jossa arvioitiin löydettyjen sivustojen antamien ohjeiden yhteneväisyyttä hoitosuositusten kanssa. Analysoitujen sivustojen keskimääräinen laatuarvio oli 6,3/17 laatupistettä, ja vain kolme sivustoa sai hyvän arvosanan 14/17 laatupistettä tai enemmän.

Sivustot olivat hoitosuositusten kanssa yleisesti samoilla linjoilla koskien potilaan neuvontaa ja aktiivisena pysymistä.Suosituksista poikettiin erilaisten fysikaalisten hoitojen vaikuttavuuden arvioinnissa koskien etenkin lämpö- ja kylmähoitoja.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kirjallisuutta

  1. Galbusera F, Brayda-Bruno M, Freutel M ym. What do patients know about their low back pain? An analysis of the quality of information available on the Internet. Technol Health Care 2012;20:447-55 «PMID: 23187011»PubMed
  2. Butler L, Foster NE. Back pain online: a cross-sectional survey of the quality of web-based information on low back pain. Spine (Phila Pa 1976) 2003;28:395-401 «PMID: 12590218»PubMed
  3. Hendrick PA, Ahmed OH, Bankier SS ym. Acute low back pain information online: an evaluation of quality, content accuracy and readability of related websites. Man Ther 2012;17:318-24 «PMID: 22464886»PubMed