Takaisin

Liikunnan vaikutukset depressioon lääkityksen lisänä

Näytönastekatsaukset
Eeva Ketola
21.12.2015

Näytön aste: C

Liikuntaharjoittelu depressiolääkitykseen yhdistettynä saattaa lievittää depression oireita.

Systemaattisessa katsauksessa «Cooney GM, Dwan K, Greig CA ym. Exercise for depre...»6 depressiosta arvioitiin liikunnan vaikuttavuutta muuhun hoitoon tai ei laisinkaan hoitoa (23 harjoittelututkimusta, yhteensä potilaita n = 907). Tässä osa-analyysissa (n = 201) verrattiin liikuntaa ja antidepressiolääkkeen toisiinsa, mutta tulos jäi ei-merkitseväksi. (SMD -0,11 (95 % CI -0,34; 0,12).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Yhdessä suhteellisen pienessä satunnaistetussa hoitokokeessa sertraliinilla «Babyak M, Blumenthal JA, Herman S ym. Exercise tre...»3 tutkittiin kestävyysliikunnan vaikutusta depressiopotilaisiin (50–77 vuotta, n = 156, sukupuolta ei ilmoitettu, seuranta 10 kuukautta, "major depression"). Liikunta oli kestävyystyyppistä (kolme kertaa viikossa, 70 % sykemaksimista). Liikunnan teho (efficacy) arvioitiin yhtä suureksi kuin yhden antidepressiivisen lääkkeen (sertraliini) tai yhdistelmähoidon (lääke + liikunta) tehon 4 kuukauden kohdalla. Liikunta ei näyttänyt eroavan yhdistelmähoidosta seurannan lopussa. Remissiossa olevilla liikkujilla 10 kuukauden kohdalla liikunta vähensi depressiorelapseja. Koska tutkimus on suhteellisen pieni eiä sukupuolijakaumasta ole tietoa, se vähentää yleistettävyyttä.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Myös yhdessä uudemmassa satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa «Blumenthal JA, Babyak MA, Doraiswamy PM ym. Exerci...»4 depressiopotilaille (n = 202, naisia 76 %) liikunta oli verrattavissa kliinisesti antidepressiivilääkityksen tehoon, joskin tulos jäi tilastollisesti ei-merkitseväksi.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Smile-tutkimuksessa «Hoffman BM, Babyak MA, Craighead WE ym. Exercise a...»7(RCT, n = 202) vakavaa masennusta sairastavilla vähän liikkuvilla liikunta vähensi depressio-oireita yhtäläisesti kuin sertraliinilääkitys. Myös kahdessa muussa satunnaistetussa pienessä tutkimuksessa (n = 33 ja n = 6) «Mota-Pereira J, Silverio J, Carvalho S ym. Moderat...»8, «Schuch FB, Vasconcelos-Moreno MP, Borowsky C ym. E...»9 liikunnan lisääminen lääkitykseen vähensi vakavaa depressiota sairastavien oireita.

Samankaltainen vaikutus on systemoidussa katsauksen kahdessa osatutkimuksessa «Sjösten N, Kivelä SL. The effects of physical exer...»5 nähty vanhuksilla (n = 186) ja liikunnan vaikutusta on niissä verrattu yhden depressiolääkkeen kaltaiseen vaikutukseen.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Liikunta saattaa olla tehokasta vähentämään depression oireita liikuntaan motivoituneilla depressiopotilailla, mutta nämä tutkimukset ovat pieniä, liikuntaa on mitattu eri tavoin ja seuranta on kirjavaa. Aiheesta on hyvälaatuista ja tasokasta tutkittua tietoa vielä vähän ja useimmat niistä ovat yhden tutkimusryhmän tekemiä. Useimmiten lääkkeenä on käytetty sertraliinia.

Kirjallisuutta

 1. Pedersen BK, Saltin B. Exercise as medicine - evidence for prescribing exercise as therapy in 26 different chronic diseases. Scand J Med Sci Sports 2015;25 Suppl 3:1-72 «PMID: 26606383»PubMed
 2. Lawlor DA, Hopker SW. The effectiveness of exercise as an intervention in the management of depression: systematic review and meta-regression analysis of randomised controlled trials. BMJ 2001;322:763-7 «PMID: 11282860»PubMed
 3. Babyak M, Blumenthal JA, Herman S ym. Exercise treatment for major depression: maintenance of therapeutic benefit at 10 months. Psychosom Med 2000;62:633-8 «PMID: 11020092»PubMed
 4. Blumenthal JA, Babyak MA, Doraiswamy PM ym. Exercise and pharmacotherapy in the treatment of major depressive disorder. Psychosom Med 2007;69:587-96 «PMID: 17846259»PubMed
 5. Sjösten N, Kivelä SL. The effects of physical exercise on depressive symptoms among the aged: a systematic review. Int J Geriatr Psychiatry 2006;21:410-8 «PMID: 16676285»PubMed
 6. Cooney GM, Dwan K, Greig CA ym. Exercise for depression. Cochrane Database Syst Rev 2013;9:CD004366 «PMID: 24026850»PubMed
 7. Hoffman BM, Babyak MA, Craighead WE ym. Exercise and pharmacotherapy in patients with major depression: one-year follow-up of the SMILE study. Psychosom Med 2011;73:127-33 «PMID: 21148807»PubMed
 8. Mota-Pereira J, Silverio J, Carvalho S ym. Moderate exercise improves depression parameters in treatment-resistant patients with major depressive disorder. J Psychiatr Res 2011;45:1005-11 «PMID: 21377690»PubMed
 9. Schuch FB, Vasconcelos-Moreno MP, Borowsky C ym. Exercise and severe depression: preliminary results of an add-on study. J Affect Disord 2011;133:615-8 «PMID: 21616540»PubMed