Takaisin

Liikunta, polven nivelrikko ja polven funktio

Näytönastekatsaukset
Urho Kujala
16.10.2015

Näytön aste: A

Liikuntahoito parantaa polven funktiota lievää tai kohtalaista polven nivelrikkoa sairastavilla potilailla, joskin vaikutus on vähäinen.

Fransenin johtama työryhmä valitsi Cochrane-katsaukseensa «Fransen M, McConnell S. Exercise for osteoarthriti...»1 ne satunnaistetut kontrolloidut tutkimukset, jotka vertasivat jonkin tyyppisen liikuntahoidon vaikuttavuutta itse ilmoitettuun polveen liittyvään funktioon polven nivelrikkopotilailla verrattuna verrokkeihin, jotka eivät harjoitelleet. Haku on tehty elokuuhun 2008 mennessä julkaistuista tutkimuksista. He sulkivat katsauksestaan pois vedessä toteutetun liikuntahoidon. Tutkittavina olivat aikuiset polvinivelrikkopotilaat, joiden nivelrikko oli todettu joko radiologisesti tai joilla oli itseilmoitettu nivelrikko. Usean katsaukseen valitun tutkimuksen potilaat olivat joko sairauden alkuvaiheen potilaita tai he olivat lieväoireisia. Katsauksen sisäänottokriteerit täyttäviä polven nivelrikon liikuntahoidon vaikuttavuustutkimuksia, joissa lopputulosmuuttujana oli funktio, löytyi 31 ja näissä tutkimuksissa oli 3 719 tutkittavaa. Käytettyjen liikuntahoitojen harjoitusmuoto, yksittäisen harjoituksen kesto, teho ja harjoitusten useus vaihtelivat suuresti. Hoitointerventioiden kokonaiskesto vaihteli kuukaudesta noin kahteen vuoteen.

Tulosten mukaan liikuntahoito parantaa hieman polveen liittyvää funktiota (Standardized Mean Difference 0,37 (95 % luottamusväli 0,25–0,49) polven nivelrikkopotilailla.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit:

Huomattavaa on että interventiot ovat pääosin lyhyitä (2 kuukautta tai lyhyempiä) ja vaikutukset häviävät harjoittelun päätyttyä. Pidempiaikainen vaikutus edellyttää harjoittelun jatkumista «Pisters MF, Veenhof C, van Meeteren NL ym. Long-te...»2.

Yksilöhoitona toteutetun liikuntahoidon vaikuttavuus on hieman parempi kuin ryhmähoidon tai kotiharjoittelun.

Sekä kävely että polven ojentajalihasten voimaharjoittelu parantavat polven funktiota polven nivelrikkopotilailla pääosin epäsuoraan vertailuun perustuen yhtä paljon «Roddy E, Zhang W, Doherty M. Aerobic walking or st...»3.

Tutkimuksia vedessä tapahtuvasta harjoittelusta on vähemmän, mutta tulokset ovat samansuuntaisia kuin muidenkin liikuntahoitotutkimusten tulokset «Cochrane T, Davey RC, Matthes Edwards SM. Randomis...»4, «Bartels EM, Lund H, Hagen KB ym. Aquatic exercise ...»5, «Waller B, Ogonowska-Slodownik A, Vitor M ym. Effec...»6.

Kirjallisuutta

  1. Fransen M, McConnell S. Exercise for osteoarthritis of the knee. Cochrane Database Syst Rev 2008;:CD004376 «PMID: 18843657»PubMed
  2. Pisters MF, Veenhof C, van Meeteren NL ym. Long-term effectiveness of exercise therapy in patients with osteoarthritis of the hip or knee: a systematic review. Arthritis Rheum 2007;57:1245-53 «PMID: 17907210»PubMed
  3. Roddy E, Zhang W, Doherty M. Aerobic walking or strengthening exercise for osteoarthritis of the knee? A systematic review. Ann Rheum Dis 2005;64:544-8 «PMID: 15769914»PubMed
  4. Cochrane T, Davey RC, Matthes Edwards SM. Randomised controlled trial of the cost-effectiveness of water-based therapy for lower limb osteoarthritis. Health Technol Assess 2005;9:iii-iv, ix-xi, 1-114 «PMID: 16095546»PubMed
  5. Bartels EM, Lund H, Hagen KB ym. Aquatic exercise for the treatment of knee and hip osteoarthritis. Cochrane Database Syst Rev 2007;:CD005523 «PMID: 17943863»PubMed
  6. Waller B, Ogonowska-Slodownik A, Vitor M ym. Effect of therapeutic aquatic exercise on symptoms and function associated with lower limb osteoarthritis: systematic review with meta-analysis. Phys Ther 2014;94:1383-95 «PMID: 24903110»PubMed