Takaisin

Liikunta, muut konservatiiviset hoidot ja krooninen epäspesifinen alaselkäkipu

Näytönastekatsaukset
Urho Kujala ja Jari Arokoski
16.10.2015

Näytön aste: A

Liikuntahoito lieventää kroonisen alaselkäkipupotilaan kipua vähintään yhtä hyvin kuin muut konservatiiviset hoidot.

Haydenin johtaman työryhmän Cochrane-katsaus «Hayden JA, van Tulder MW, Malmivaara A ym. Exercis...»1 «»1 sisälsi 15 RCT:tä (1 327 tutkittavaa), joissa verrattiin liikuntahoitoa toiseen konservatiiviseen hoitoon ja jotka voitiin ottaa mukaan meta-analyysiin. Haku oli tehty lokakuuhun 2004 mennessä julkaistuista tutkimuksista.

Näiden tutkimusten mukaan, kun eri kipumittarit (kuten erimittaiset VAS-janat ja numeeriset asteikolla 1–10 tehdyt kipuarviot) oli muunnettu asteikolle 1–100, ensimmäisessä seurannassa liikuntahoito vähensi itse ilmoitettua kipua 5,93 yksikköä (95 % CI 2,21–9,65; pooled weighted mean improvement) verrattuna muihin konservatiivisiin hoitoihin.

Vaikutus oli hieman suurempi, jos tutkittavat olivat tulleet mukaan tutkimukseen normaalien terveydenhuollon kanavien kautta kuin jos tutkittavat oli rekrytoitu esimerkiksi lehti-ilmoituksella. Vaikutukset olivat yleensä samansuuntaisia myöhemmissä seurannoissa, vaikka tulosten luottamusvälit olivat leveämpiä. Vaikutus oli yleensä hyvä, jos liikuntahoito sisälsi voimaharjoittelua ja venyttelyä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Katsauksen laatu on tasokas ja se perustuu laadultaan kelvollisiin alkuperäistutkimuksiin. Cochrane-katsaus päivitettiin vuonna 2011, ilman että johtopäätöksiin tuli muutoksia. Uusia 2004 jälkeen julkaistuja tutkimuksia ei ole sisällytetty katsaukseen. Katsaukseen otettujen tutkimusten liikuntahoitotavat olivat erilaisia eikä harjoittelun sisällöstä voida tutkimusten perusteella antaa suosituksia.

Kirjallisuutta

  1. Hayden JA, van Tulder MW, Malmivaara A ym. Exercise therapy for treatment of non-specific low back pain. Cochrane Database Syst Rev 2005;:CD000335 «PMID: 16034851»PubMed