Takaisin

Raskaudenaikainen aerobinen liikunta

Näytönastekatsaukset
Hannele Hohtari
16.10.2015

Näytön aste: C

Terveen äidin säännöllinen raskaudenaikainen kestävyysliikunta saattaa ylläpitävää tai parantaa verenkierto- ja hengityselimistön kuntoa äidin tai sikiön terveyttä vaarantamatta.

Kramer ja McDonald valitsivat Cochrane-katsaukseensa «Kramer MS, McDonald SW. Aerobic exercise for women...»1hyväksyttävästi kontrolloidut kestävyystyyppisten harjoitteluohjelmien vertailut. Haku on tehty elokuun 2009 loppuun mennessä julkaistuista tutkimuksista. Tutkittavat olivat terveitä ja raskauden kulun edellytettiin olevan normaali. Naiset, joiden raskauden kulku oli poikkeava, pääsääntöisesti suljettiin pois analyyseista. Neljätoista tutkimusta, joissa oli yhteensä 1 014 naista, täytti valintakriteerit. Interventiot olivat rasittavan liikunnan tasolla. Osassa tutkimuksia tutkittavat olivat harrastaneet liikuntaa ennen raskautta, osassa ei. Tavallisin liikuntaohjelma käsitti vähintään tunnin mittaiset harjoitukset kolme kertaa viikossa. Harjoittelu alkoi (tutkittavat rekrytoitiin) 8.–24. raskausviikolla ja harjoitusjakso kesti 10 ja 13 viikon välillä lähelle synnytystä osalla. Käytetyt liikuntamuodot olivat uinti, kuntopyöräily, ohjattu jumppa, porraskävely.

Yhdeksästä tutkimuksesta, jotka tutkivat fyysistä kuntoa, kuusi tutkimusta raportoi merkittävän fyysisen kunnon nousun, joskin niiden keskinäinen vertailukelpoisuus oli vain kohtalainen ja tutkimusryhmät olivat pieniä.

Yhdessätoista tutkimuksessa käsiteltiin raskauden lopputulemaa. Ennenaikaisissa synnytyksissä ei ollut tilastollisesti merkittävää eroa (RR 1,82, 95 % CI 0,35–9,57). Keskimääräinen raskauden kesto ei harjoitelleilla poikennut harjoittelemattomista (keskimääräinen ero +0,10, 95 % CI -0,11– +0,30 viikkoa).

Ennenaikaisesta synnytyksen riskistä on oma näytönastekatsauksensa, ennenaikainen synnytys ja raskaudenaikainen liikunta «Vähäinen, kohtalainen tai raskas liikunta raskauden aikana ei lisää synnytyksiä ennen 36. raskausviikon täyttymistä (= ennenaikaisia synnytyksiä).»A.

Katsauksen tekijät korostivat, että tutkimukset ovat vielä riittämättömiä lopullisten päätelmien tekemiseen liikunnan hyödyllisistä tai haitallisista vaikutuksista äidille tai vastasyntyneelle.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Tulokset ovat sovellettavissa terveisiin raskaana oleviin naisiin, joiden raskauden kulku on tavallinen. Tutkimuksista yksi on suomalainen.

Kirjallisuutta

  1. Kramer MS, McDonald SW. Aerobic exercise for women during pregnancy. Cochrane Database Syst Rev 2010;:CD000180 «PMID: 16855953»PubMed