Takaisin

Lapsen syntymäpaino ja raskauden aikainen liikunta

Näytönastekatsaukset
Hannele Hohtari
16.10.2015

Näytön aste: A

Äidin määrältään kohtalainen liikunta raskauden aikana ei pienennä lapsen syntymäpainoa liikuntaa harrastamattomiin äiteihin verrattuna.

Kirjallisuushaussa löytyi neljä uudehkoa satunnaistettua kontrolloitua harjoittelututkimusta. Barakatin ja kumppaneiden tutkimuksessa «Barakat R, Lucia A, Ruiz JR. Resistance exercise t...»1 terveet, aikaisemmin harjoittelemattomat naiset (n=80) suorittivat ohjatusti kolme kertaa viikossa 35–40 minuutin kevyen tai keskitasoisen lihaskuntoharjoittelun 60 % Vo2max tasolla toisen ja kolmannen raskauskolmanneksen aikana. Kontrolliryhmä ei harjoitellut (n=80). Harjoitelleiden ja harjoittelemattomien välillä ei löytynyt tilastollisesti merkittäviä eroja syntymäpainon (3 165 ± 411 vs 3 307 ± 477g), pituuden (49,5 ± 1,8 vs 49,7 ± 1,8cm), pään ympärysmitan (29,5 ± 3,7 vs 29,5 ± 3,7cm) eikä raskauden keston (39 vs 39vk) suhteen.

Haakstadin ja Bøn tutkimuksessa «Haakstad LA, Bø K. Exercise in pregnant women and ...»2 terveet ensisynnyttäjät, jotka eivät olleet harjoitelleet aiemmin (n = 52), harjoittelivat ohjatusti keskitasoisella rasituksella aerobista tanssia ja lihaskuntoharjoittelua 60 minuuttia kaksi tai kolme kertaa viikossa ainakin 12 viikon ajan ohjatusti ja lisäksi omaehtoista liikuntaa 30 minuutin ajan muina päivinä toisen ja kolmannen raskauskolmanneksen aikana. Kontrolliryhmä ei harjoitellut (n = 53). Tilastollisesti merkittäviä eroja ei saatu ryhmien välillä syntymäpainossa (3 477 ± 424 vs 3 542 ± 464g).

Pricen tutkimuksessa «Price BB, Amini SB, Kappeler K. Exercise in pregna...»3 aiemmin harjoittelemattomat (n = 31) raskaana olevat aloittivat raskausviikoilla 12–14 aerobisen harjoittelun raskausviikoille 36 asti keskitasoisella rasituksella 45–60 minuuttia neljä kertaa viikossa (steppilauta, maastokävely, juoksumatto, kuntopyörä, kuntosali) ja lisäksi 30–60min kävely kerran viikossa. Kontrollit eivät harjoitelleet (n = 31). Aktiivisilla naisilla aerobinen kunto parani merkittävästi (p < 0,05) ja myös lihasvoima (p < 0,05). Vastasyntyneiden painossa ei ollut tilastollista eroa (3 329 ± 519 vs 3 308 ± 103g).

Tomićin tutkimuksessa ohjattu keskitasoinen aerobinen harjoittelu alkoi terveillä naisilla alkuraskaudessa viikoilla 6–8 (n = 166) 50 minuuttia kolmesti viikossa koko raskauden ajan. Terveet kontrollit saivat tavanomaisen raskausneuvonnan ja eivät harjoitelleet (n = 168) «Tomic V, Sporiš G, Tomic J ym. The effect o...»4. Vastasyntyneiden paino ei eronnut tilastollisesti ryhmien välillä (3 292 ± 537 vs 3 374 ± 550g).

Näiden tutkimusten lisäksi on julkaistu tanskalainen (n=79 692) ja norjalainen (n=43 705) syntymäkohorttitutkimus vuosilta 1996–2002 ja 1999–2006. Tanskalaisten tutkimuksessa «Juhl M, Olsen J, Andersen PK ym. Physical exercise...»5 raskaudet olivat 1-sikiöisiä ja ennen 22 viikkoa keskeytyneet raskaudet oli suljettu pois. Liikunnan määrän ja laadun arviointi perustui kahteen puhelinhaastatteluun keskimäärin 16,3 ja 31,1 raskausviikoilla. Liikunnan määrä ryhmiteltiin viikoittaisen liikunta-ajan mukaan ja raskain kategoria oli > 5h/vko. Analyysit suoritettiin vertaamalla liikuntaa harrastavat liikkumattomiin ja vertaamalla eniten liikuntaa harrastaneita muihin liikkujiin. Lineaariregressio viittasi annosvasteisesti todennäköisesti kliinisesti merkityksettömään 46 g:n syntymäpainon pienenemiseen. Laskettuun aikaan nähden pieni-(SGA) ja suuripainoisia (LGA) lapsia todettiin liikuntaa harrastavilla vähemmän. Aineistoon kuului 5 521 äitiä, jotka olivat tutkimuksen aikana kahdesti raskaana. Jälkimmäisen raskauden yhteydessä syntyneiden lasten syntymäpainot olivat suurempia kuin ensimmäisessä raskaudessa liikunnan määrästä riippumatta. Norjalaisen tutkimuksen «Fleten C, Stigum H, Magnus P ym. Exercise during p...»6 perusasetelma oli samantapainen kuin tanskalaisten. Norjalaisen tutkimuksen tulos lapsen syntymäpainon ja liikunnan yhteydestä vastasi tanskalaisen tutkimuksen tuloksia.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Barakat R, Lucia A, Ruiz JR. Resistance exercise training during pregnancy and newborn's birth size: a randomised controlled trial. Int J Obes (Lond) 2009;33:1048-57 «PMID: 19636320»PubMed
  2. Haakstad LA, Bø K. Exercise in pregnant women and birth weight: a randomized controlled trial. BMC Pregnancy Childbirth 2011;11:66 «PMID: 21961534»PubMed
  3. Price BB, Amini SB, Kappeler K. Exercise in pregnancy: effect on fitness and obstetric outcomes-a randomized trial. Med Sci Sports Exerc 2012;44:2263-9 «PMID: 22843114»PubMed
  4. Tomic V, Sporiš G, Tomic J ym. The effect of maternal exercise during pregnancy on abnormal fetal growth. Croat Med J 2013;54:362-8 «PMID: 23986277»PubMed
  5. Juhl M, Olsen J, Andersen PK ym. Physical exercise during pregnancy and fetal growth measures: a study within the Danish National Birth Cohort. Am J Obstet Gynecol 2010;202:63.e1-8 «PMID: 19800601»PubMed
  6. Fleten C, Stigum H, Magnus P ym. Exercise during pregnancy, maternal prepregnancy body mass index, and birth weight. Obstet Gynecol 2010;115:331-7 «PMID: 20093907»PubMed