Takaisin

Valproaatti sekamuotoisen jakson ylläpitohoidossa nuorilla

Näytönastekatsaukset
Mauri Marttunen
27.5.2013

Näytön aste: D

Valproaatti saattaa olla tehokas nuorten sekamuotoisen jakson ylläpitohoidossa, mutta luotettava tutkimusnäyttö puuttuu.

34 nuorta (ikä 5–18 vuotta, keskimäärin 12,3 vuotta) kaksisuuntaisen mielialahäiriön sekamuotoista jaksoa sairastavaa hoidettiin divalproaattimonoterapialla (tavoitepitoisuus seerumissa 50–120 μg/ml) 6 kuukauden ajan «Pavuluri MN, Henry DB, Carbray JA ym. Divalproex s...»1. Samanaikainen ADHD-lääkitys ja lyhytaikainen risperidoni-, bentstropiini- tai tratsodonilisä sallittiin.

YMRS- (Young Mania Rating Scale) ja CDRS-R-pisteet (Child Depression Rating Scale-Revised) laskivat merkittävästi tutkimuksen aikana lähtötasoon verrattuna (p < 0,001); vaikutuksen suuruus (effect size, Cohen’s d) oli YMRS-mittarille 2,90 ja CDRS-R-mittarille 1,23. Hoitovasteen (≥ 50 % lasku YMRS-pisteissä ja CRDS-R ≤ 40 p seurannan lopussa) saavutti 73,5 % kaikista tutkittavista. Remissiossa (≥ 50 % lasku YMRS-pisteissä, CGI-pisteytys 1–2 ja CGAS ≥ 51 seurannan lopussa; CGI = Clinical Global Impressions, CGAS = Children’s Global Assessment Scale) oli 52,9 % tutkittavista. Divalproaatti oli hyvin siedetty eikä kuuden kuukauden aikana ilmaantunut vakavia haittavaikutuksia; 6 potilaalla tapahtui ALAT-arvon lievää nousua, joka normaalistui hoidon jälkeen.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit:

«Pavuluri MN, Henry DB, Carbray JA ym. Divalproex s...»1: Tutkimusaineisto oli heterogeeninen, osallistuneissa oli sekä lapsia että nuoria. Lumekontrollointi ei ollut eettisesti hyväksyttävissä pitkässä seurannassa. Sekä maaniset että depressiiviset oireet helpottuivat hoidon aikana. Pitkä seuranta-aika oli tämän tutkimuksen vahvuus.

Kirjallisuutta

  1. Pavuluri MN, Henry DB, Carbray JA ym. Divalproex sodium for pediatric mixed mania: a 6-month prospective trial. Bipolar Disord 2005;7:266-73 «PMID: 15898964»PubMed