Takaisin

Ensimmäisen epileptisen kohtauksen uusiutuminen

Näytönastekatsaukset
Reetta Kälviäinen
21.10.2013

Näytön aste: B

Yksittäinen epileptinen kohtaus uusiutuu noin 60–80 % potilaista ja kohtauksen uusiutumisriski vähentyy sitä mukaa, mitä pitempi aika ensimmäisestä kohtauksesta on ehtinyt kulua.

Iso-Britanniassa yleislääkärivastaanotoilla tehdyssä prospektiivisessa tutkimuksessa seurattiin 564 valikoitumatonta yhden epileptisen ei-kuumeisen kohtauksen saanutta henkilöä ja heidän kohtauksiensa uusiutumisriskiä «Hart YM, Sander JW, Johnson AL ym. National Genera...»1. Yhteensä 60 % henkilöistä sai toisen kohtauksen 6 kuukauden sisällä ja valtaosa heistä kolmen kuukauden sisällä ensimmäisestä kohtauksesta. Yhteensä 67 %:lla kohtaus uusiutui 12 kuukauden sisällä ja 78 %:lla 36 kuukauden sisällä. Mitä pidempään ensimmäisestä kohtauksesta ehti kulua, sitä pienempi uusiutumisriski oli. Kohtauksen uusiutumisriski HR (95 % CI) viikkoa kohti ensimmäisen 6 kuukauden aikana oli 0,033 (0,030–0,036), 0,007 (0,005–0,0010) viikkoa kohti 6–12 kuukauden kuluttua ja 0,004 (0,003–0,005) viikkoa kohti 24 kuukauden kuluttua ensimmäisestä kohtauksesta.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Monissa sairaala-aineistoissa uusiutumisosuudet ovat pienempiä, mikä johtuu siitä, että uusiutuminen on ehtinyt tapahtua jo ennen sairaalatutkimuksiin pääsyä ja potilas ei enää kuulu yhden kohtauksen saaneiden aineistoon. Siksi tutkimukset tulee tehdä aineistoista, jotka lähtevät seuraamaan potilaita ensimmäisestä lääkärikontaktista, kuten tässä tutkimuksessa.

Kirjallisuutta

  1. Hart YM, Sander JW, Johnson AL ym. National General Practice Study of Epilepsy: recurrence after a first seizure. Lancet 1990;336:1271-4 «PMID: 1978114»PubMed