Takaisin

Litiumin ja karbamatsepiinin yhdistelmähoito kaksisuuntaisen mielialahäiriön ylläpitohoidossa

Näytönastekatsaukset
Kirsi Suominen
23.5.2013

Näytön aste: D

Litiumin ja karbamatsepiinin yhdistelmähoito saattaa olla tehokas hoitovaihtoehto niille potilaille, joilla yksi ylläpitolääke ei ole ollut riittävä estämään uusia mielialajaksoja.

Litiumin ja karbamatsepiinin yhdistelmää kaksisuuntaisen mielialahäiriön ylläpitohoidossa on tutkittu kahdessa pienehkössä tutkimuksessa «Denicoff KD, Smith-Jackson EE, Disney ER ym. Compa...»1, «Baethge C, Baldessarini RJ, Mathiske-Schmidt K ym....»2.

Ensimmäisessä kaksoissokkoutetussa, satunnaistetussa crossover-asetelman tutkimuksessa «Denicoff KD, Smith-Jackson EE, Disney ER ym. Compa...»1 52 potilasta satunnaistettiin saamaan ensimmäisenä vuonna litiumia tai karbamatsepiinia. Seuraavana vuonna potilaat vaihtoivat siihen lääkkeeseen, jota he eivät saaneet ensimmäisenä vuonna, ja kolmannen vuoden potilaat saivat litiumin ja karbamatsepiinin yhdistelmää.

CGI-asteikolla mitattuna 33,3 % litiumryhmässä, 31,4 % karbamatsepiiniryhmässä ja 55,2 % yhdistelmähoitoryhmässä sai vasteen (ns).

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Toisessa tutkimuksessa «Baethge C, Baldessarini RJ, Mathiske-Schmidt K ym....»2 post hoc analyysissa verrattiin kolmea aikaperiodia: aikaa ennen ylläpitohoitoa, ylläpitohoitoa litium- tai karbamatsepiinimonoterapialla (keskiarvo 9,69 vuotta) sekä litiumin ja karbamatsepiinin yhdistelmää (keskiarvo 4,62 vuotta). Ensisijainen päätetapahtuma oli sairaalahoitopäivien määrä vuodessa.

Monoterapiaylläpitohoito ei vähentänyt sairaalahoitopäivien määrää verrattuna aikaan ennen ylläpitohoitoa. Sen sijaan yhdistelmähoito vähensi sairaalahoitopäivien määrää verrattuna monoterapiaan (keskiarvo 16,0 ± 34,3 vs 36,3 ± 54,4 vuorokautta, p = 0,004).

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit:

Potilasmäärät tutkimuksissa «Baethge C, Baldessarini RJ, Mathiske-Schmidt K ym....»2 olivat vähäisiä eikä satunnaistettuja tutkimuksia ollut tehty.

Kirjallisuutta

  1. Denicoff KD, Smith-Jackson EE, Disney ER ym. Comparative prophylactic efficacy of lithium, carbamazepine, and the combination in bipolar disorder. J Clin Psychiatry 1997;58:470-8 «PMID: 9413412»PubMed
  2. Baethge C, Baldessarini RJ, Mathiske-Schmidt K ym. Long-term combination therapy versus monotherapy with lithium and carbamazepine in 46 bipolar I patients. J Clin Psychiatry 2005;66:174-82 «PMID: 15705002»PubMed