Takaisin

Aste II ei-pienisoluisen keuhkosyövän adjuvanttisolunsalpaajahoito

Näytönastekatsaukset
Aija Knuuttila
10.9.2008

Tarkistettu 2014

Näytön aste: A

Aste II taudissa radikaalileikkauksen jälkeinen adjuvanttisolunsalpaajahoito parantaa ennustetta.

Neljässä randomoidussa tutkimuksessa (ALPI, IALT, JBR.10, ANITA) (yhteensä 4 621 potilasta), joissa on ollut mukana 1 275 aste II potilasta on radikaalileikkauksen jälkeen annettu sisplatiinin ja toisen solunsalapaajan yhdistelmää 3–4 hoitosykliä. Näistä kahdessa ensin mainitussa ei todettu eroa viisivuotiselossaolossa adjuvanttihoidettujen ja pelkästään leikattujen välillä aste II potilailla. Sen sijaan kahdessa uudemmassa tutkimuksessa (yhteensä 1 322 potilasta, joista 468 aste II potilasta), joissa molemmissa adjuvanttihoitona sisplatiinin ja vinorelbiinin yhdistelmä saatiin koko hoitoryhmän potilaille 15 % ja 8,6 % elossaolon paraneminen viiden vuoden kohdalla. Ala-ryhmän, aste II:n, tulokset olivat: JBR 10:ssa keskimääräinen elossaolo 80 kk adjuvanttiryhmässä ja 41 kk pelkän leikkauksen ryhmässä (HR 0,59, 95 % CI 0,42–0,85) ja ANITA tutkimuksessa viisivuotiselossaolo oli 52 % ja 39 % adjuvanttiryhmän eduksi (HR 0,71, 95 % CI 0,49–1,03). JBR.10 tutkimuksessa postoperatiivinen sädehoito ei ollut sallittu. ANITA tutkimuksessa osan potilaita saama postoperatiivinen sädehoito saattaa sekoittaa tulosta (tutkimuksen kaikista 840:sta potilaasta sai 28 % myös sädehoitoa). Hoitokuolemat olivat näissä tutkimuksissa harvinaisia, mutta adjuvanttihoitoon liittyen niitä todettiin 0,7–2 %:lla tutkimuksesta riippuen. «Scagliotti GV, Fossati R, Torri V ym. Randomized s...»1, «Arriagada R, Bergman B, Dunant A ym. Cisplatin-bas...»2, «Winton T, Livingston R, Johnson D ym. Vinorelbine ...»3, «Douillard JY, Rosell R, De Lena M ym. Adjuvant vin...»4.

Kaikkien edellä mainittujen tutkimusten laatu ja sovellettavuus:

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Scagliotti GV, Fossati R, Torri V ym. Randomized study of adjuvant chemotherapy for completely resected stage I, II, or IIIA non-small-cell Lung cancer. J Natl Cancer Inst 2003;95:1453-61 «PMID: 14519751»PubMed
  2. Arriagada R, Bergman B, Dunant A ym. Cisplatin-based adjuvant chemotherapy in patients with completely resected non-small-cell lung cancer. N Engl J Med 2004;350:351-60 «PMID: 14736927»PubMed
  3. Winton T, Livingston R, Johnson D ym. Vinorelbine plus cisplatin vs. observation in resected non-small-cell lung cancer. N Engl J Med 2005;352:2589-97 «PMID: 15972865»PubMed
  4. Douillard JY, Rosell R, De Lena M ym. Adjuvant vinorelbine plus cisplatin versus observation in patients with completely resected stage IB-IIIA non-small-cell lung cancer (Adjuvant Navelbine International Trialist Association [ANITA]): a randomised controlled trial. Lancet Oncol 2006;7:719-27 «PMID: 16945766»PubMed