Takaisin

Imusolmukkeiden systemaattinen dissektio ja näytteenotto

Näytönastekatsaukset
Thanos Sioris
12.8.2015

Näytön aste: B

Systemaattinen imusolmukedissektio ei merkittävästi lisää morbiditeettia systemaattiseen yksittäisten imusolmukkeiden näytteeksiottoon (systematic sampling) verrattuna.

Satunnaistettu prospektiivinen tutkimus ajalta 1999–2004 «Allen MS, Darling GE, Pechet TT ym. Morbidity and ...»1. Mukana oli 102 kirurgia ja 63 Pohjois-Amerikkalaista sairaalaa. Tutkittuja potilaita oli 1 023. Preoperatiiviset levinneisyysasteet T1–2 N0–N1, mutta ei keuhkohiluksen imusolmukemetastasointia, otettiin mukaan tutkimukseen. Leikkaustekniikka kuvataan seikkaperäisesti julkaisussa. Kaikille potilaille tehtiin ensin systemaattinen imusolmukkeiden sampling eli näytteenotto, oikean puolen kasvaimissa alueilta 2R, 4R, 7, 10R, ja vasemman puolen kasvaimissa 5,6,7, ja 10L. Lisäksi biopsoitiin kaikki epäilyttävät solmukkeet. Jos metastasointia ei todettu jääleikkeissä, tehtiin randomoinnin perusteella valituille täydennys systemaattiseksi imusolmukedissektioksi. Sairaalakuolleisuus 2 % dissektioryhmässä ja 0,76 % sampling ryhmässä. Komplikaatioita 38 % kummassakin ryhmässä. Leikkausajan mediaani oli 15 min suurempi ja dreenierityksen määrä 121 ml enemmän dissektioryhmässä. Sairaalassaoloaika oli 6 vrk kummassakin ryhmässä. Sairaalakuolleisuus oli 0 % pneumonektomiaryhmässä, 5 % bilobektomiaryhmässä, 1 % lobectomiaryhmässä ja 3 % anatomisessa segmentektomiaryhmässä. Kokonaiskuolleisuus oli 1 %. Kuolleisuusluvut ovat aiempaa alhaisemmat ja kuvastavat kehitystä potilasvalinnassa ja hoidon tasossa «Allen MS, Darling GE, Pechet TT ym. Morbidity and ...»1.

Seuranta-ajan mediaani oli 6,5 vuotta, jolloin 43 % potilaista oli kuollut: sampling ryhmässä 44 % ja dissektioryhmässä 42 %. Elossaoloajan mediaani oli 8,1 vuotta sampling ryhmässä ja 8,5 vuotta dissektioryhmässä. Tautivapaa 5-v eloonjääminen oli 69 % (95 % CI 64–74) samplingryhmässä ja 68 % (95 % CI 64–73) dissektioryhmässä (p = 0,52). Paikallisessa, alueellisessa, tai etäuusimisessa ei havaittu tilastollista eroa ryhmien välillä «Darling GE, Allen MS, Decker PA ym. Randomized tri...»2.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Välikarsinan imusolmukkeiden kokonaan poistamatta jättäminen komplikaatioriskin ja leikkausajan pitenemisen perustella ei vaikuta perustellulta muuten kuratiivisen keuhkosyöpäleikkauksen yhteydessä. Vaikka eloonjäämisetua ei voitu seurantatutkimuksessa osoittaa, systemaattista imusolmukedissektiota suositeltiin ensisijaisena kuratiivisesti leikattaville potilaille. Välikarsinan solmukkeita ei voi luotettavasti arvioida kuvantamalla, ja potilailla joilla on edenneempi tauti omaavat suuremman todennäköisyyden N2 metastasointiin kuin varhaisen asteen taudissa.

Kirjallisuutta

  1. Allen MS, Darling GE, Pechet TT ym. Morbidity and mortality of major pulmonary resections in patients with early-stage lung cancer: initial results of the randomized, prospective ACOSOG Z0030 trial. Ann Thorac Surg 2006;81:1013-9; discussion 1019-20 «PMID: 16488712»PubMed
  2. Darling GE, Allen MS, Decker PA ym. Randomized trial of mediastinal lymph node sampling versus complete lymphadenectomy during pulmonary resection in the patient with N0 or N1 (less than hilar) non-small cell carcinoma: results of the American College of Surgery Oncology Group Z0030 Trial. J Thorac Cardiovasc Surg 2011;141:662-70 «PMID: 21335122»PubMed