Takaisin

Ammattihenkilön toteuttama hampaiden puhdistus ja hampaiden reikiintyminen

Näytönastekatsaukset
Jorma Jokela
12.8.2014

Näytön aste: B

Ammattihenkilön huolellisesti suorittama hampaiden puhdistus kahden viikon välein ilmeisesti estää hampaiden reikiintymistä, kun käytetään fluoritahnaa.

Vuonna 1974 julkaistussa Karlstadissa tehdyssä kaksivuotisessa RCT-tutkimuksessa «Axelsson P, Lindhe J. The effect of a preventive p...»1 selvitettiin ammattimaisen hampaiden puhdistuksen vaikutusta 7–12-vuotiaiden lasten hampaiden reikiintymiseen. Koeryhmässä (n = 116) ammattihenkilö puhdisti lasten hampaat perusteellisesti kahden viikon välein käyttäen fluoritahnaa. Kontrolliryhmäläiset (n = 100) saivat kerran kuukaudessa fluorihuuhtelun ja harjausopetusta.

Koeryhmässä uusia reikiä syntyi keskimäärin 0.2 ja kontrolliryhmässä 6.3. Reikiintymisen ehkäisyosuus oli 96 %.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Edellä selostetun tutkimuksen «Axelsson P, Lindhe J. The effect of a preventive p...»1 suorittanut työryhmä tutki aikuisilla ammattimaisen hampaiden puhdistuksen vaikutusta hampaiden reikiintymiseen kuusivuotisessa RCT-tutkimuksessa «Axelsson P, Lindhe J. Effect of controlled oral hy...»2. Koeryhmässä (n = 375) ammattihenkilö puhdisti hampaat perusteellisesti kahden kuukauden välein kahden vuoden ajan käyttäen fluoripastaa. Puhdistusta jatkettiin kolmen kuukauden välein seuraavat neljä vuotta. Kontrolliryhmäläiset (n = 180) eivät saaneet mitään ehkäisevää hoitoa.

Koeryhmässä hampaita reikiintyi keskimäärin 0,01/vuosi ja kontrolliryhmässä 1,4–2,4/vuosi ikäryhmästä riippuen. Ehkäisyosuus oli 95–97 %.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

«Axelsson P, Lindhe J. The effect of a preventive p...»1: Samanlaisia tutkimuksia on myöhemmin tehty runsaasti, mutta tulokset ovat olleet vaatimattomampia: ehkäisyosuus on vaihdellut välillä 40–80 %, kun on käytetty fluoritahnaa.

«Axelsson P, Lindhe J. Effect of controlled oral hy...»2: Aikuisilla tehtyjä pitkäkestoisia RCT-tutkimuksia, joissa ammattihenkilö on suorittanut biofilmin poiston, on julkaistu hyvin vähän.

Kirjallisuutta

  1. Axelsson P, Lindhe J. The effect of a preventive programme on dental plaque, gingivitis and caries in schoolchildren. Results after one and two years. J Clin Periodontol 1974;1:126-38 «PMID: 4532119»PubMed
  2. Axelsson P, Lindhe J. Effect of controlled oral hygiene procedures on caries and periodontal disease in adults. Results after 6 years. J Clin Periodontol 1981;8:239-48 «PMID: 6947990»PubMed