Takaisin

Ammattihenkilön suorittama hammasvälien lankaus reikiintymisen ehkäisyssä

Näytönastekatsaukset
Jorma Jokela
12.8.2014

Näytön aste: B

Ammattihenkilön suorittama lasten hampaiden lankaus päivittäin koulupäivinä ilmeisesti estää hampaiden reikiintymistä, kun käytetään fluoritahnaa.

Skotlantilaisen tutkijaryhmän suorittamaa meta-analyysiä varten «Hujoel PP, Cunha-Cruz J, Banting DW ym. Dental flo...»1 seulottiin 144 tutkimusta, joista 6 täytti asetetut mukaanottokriteerit. Ainoastaan RCT-tutkimukset kelpuutettiin analyysiin. Niissä oli tutkittu yhteensä 808 iältään 4–13 vuoden ikäistä lasta. Keskimääräinen seuranta-aika oli 1,7 vuotta. Ehkäisyosuus oli 40 % (RR 0,60; 95 % luottamusväli 0,48–0,76; p < 0,001).

Sen sijaan kolmen kuukauden välein kolmen vuoden ajan suoritettu ammattimainen lankaus (RR 0,93; 95 % luottamusväli 0,73–1,19; p = 0,32) sekä nuorten aikuisten kahden vuoden ajan suorittama omatoiminen lankaus (RR 1,01; 95 % luottamusväli 0,85–1,20; p = 0,93) eivät vähentäneet reikiintymistä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

«Hujoel PP, Cunha-Cruz J, Banting DW ym. Dental flo...»1: Ammattihenkilön toteuttamana tällainen toiminta ei ole taloudellisesti järkevää. Aikuisilla vastaavanlaisia tutkimuksia ei tiettävästi ole tehty.

Kirjallisuutta

  1. Hujoel PP, Cunha-Cruz J, Banting DW ym. Dental flossing and interproximal caries: a systematic review. J Dent Res 2006;85:298-305 «PMID: 16567548»PubMed