Takaisin

Fluoritabletit ja fluoroosi

Näytönastekatsaukset
Liisa Seppä ja Hannu Hausen
13.8.2014

Näytön aste: B

Fluoritablettien nauttiminen alle kuuden vuoden iässä saattaa lisätä fluoroosin esiintymistä pysyvissä etuhampaissa.

Vuonna 1999 julkaistiin järjestelmällinen katsaus «Ismail AI, Bandekar RR. Fluoride supplements and f...»1, jossa selvitettiin, lisääkö varhaislapsuudessa pysyvien hampaiden kehityksen aikana säännöllisesti ravintolisänä saatu fluori (fluoritabletit tai -tipat) fluoroosin esiintyvyyttä pysyvissä hampaissa. Kirjallisuushaku vuosilta 1966–97 tuotti 24 relevanttia viitettä, joista 14 kelpuutettiin lopulliseen analyysiin. Näistä 10 oli poikkileikkauksellisia tai loogiselta suuntaukseltaan takenevia ja 4 suuntaukseltaan eteneviä. Poikkileikkaus- ja tapaus-verrokkitutkimusten meta-analyyseissä fluoroosin ja fluorilisän saannin välinen OR oli 2,4–2,6. Kohorttitutkimusten meta-analyysien tuottama RR vaihteli välillä 5,5–12,2.

Johtopäätöksenä todettiin, että ensimmäisen kuuden ikävuoden aikana ravintolisänä saadun fluorin ja pysyvien hampaiden fluoroosin välillä oli selvä positiivinen yhteys.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

«Ismail AI, Bandekar RR. Fluoride supplements and f...»1: Suurimmassa osassa tutkimuksia fluoroosi oli erittäin lievää tai lievää.

Kirjallisuutta

  1. Ismail AI, Bandekar RR. Fluoride supplements and fluorosis: a meta-analysis. Community Dent Oral Epidemiol 1999;27:48-56 «PMID: 10086926»PubMed