Takaisin

Akuuttivaiheen kognitiivinen psykoterapia uusiutumisen ehkäisemisessä

Näytönastekatsaukset
Olavi Lindfors
18.6.2014

Näytön aste: A

Lievissä ja keskivaikeissa masennustiloissa jo akuuttivaiheen hoito lyhyellä kognitiivisella psykoterapialla auttaa ehkäisemään uusia masennustiloja.

48 satunnaistettua kliinistä koetta ja 2 765 depressiopotilasta käsittävässä meta-analyysissä «Gloaguen V, Cottraux J, Cucherat M ym. A meta-anal...»1 selvitettiin depression kognitiivisen psykoterapian vaikuttavuutta suhteessa muihin hoitomuotoihin. Kahdeksassa tutkimuksessa akuuttivaiheen kognitiivisen terapian vaikutusta masennustilojen ehkäisyyn voitiin verrata vain lääkehoitoa saaneisiin 1−2 vuoden seurantajakson aikana.

Viidessä tutkimuksessa kahdeksasta kognitiivisella terapialla oli masennustilojen uusiutumista ehkäisevä vaikutus. Kognitiivista terapiaa saaneilla masennustila uusiutui keskimäärin 30 %:lla (vaihteluväli 12−46 %) ja vain akuuttivaiheessa lääkehoitoa saaneilla keskimäärin 60 %:lla (vaihteluväli 18−82 %).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

28 vuosina 1986−2006 julkaistua satunnaistettua kliinistä koetta sisältäneessä meta-analyysissä «Vittengl JR, Clark LA, Dunn TW ym. Reducing relaps...»2 selvitettiin akuutti- ja jatkohoitovaiheen kognitiivisen psykoterapian vaikutusta masennustilojen uusiutumiseen.

Seitsemän tutkimuksen (N = 194) perusteella akuuttivaiheen kognitiivinen terapia vähensi vuoden seurannassa uusiutumista 22 % vähemmän kuin akuuttivaiheen lääkehoito (NNT (number needed to treat) = 5), kun kumpikin keskeytettiin akuuttivaiheen jälkeen. Neljän tutkimuksen perusteella uusiutumisriski (25 %) ei poikennut verrattaessa akuuttivaiheen kognitiivista terapiaa muihin depressiospesifeihin akuuttivaiheen psykoterapioihin (2 behavioraalista, interpersonaalinen ja psykodynaaminen) (29 %). Seuranta-aika oli keskimäärin 92 viikkoa.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Gloaguen V, Cottraux J, Cucherat M ym. A meta-analysis of the effects of cognitive therapy in depressed patients. J Affect Disord 1998;49:59-72 «PMID: 9574861»PubMed
  2. Vittengl JR, Clark LA, Dunn TW ym. Reducing relapse and recurrence in unipolar depression: a comparative meta-analysis of cognitive-behavioral therapy's effects. J Consult Clin Psychol 2007;75:475-88 «PMID: 17563164»PubMed