Takaisin

Voimakkaasti kuumennetun maidon ja kananmunan sopivuus maito- ja kananmuna-allergisille

Näytönastekatsaukset
Helena Voutilainen
18.8.2014

Näytön aste: B

Voimakkaasti kuumennettu maito ja kananmuna sopivat suurelle osalle maito- ja kananmuna-allergisista, ja niiden käyttö nopeuttaa sietokyvyn kehittymistä raa’alle maidolle ja tavanomaisesti kypsennetylle kananmunalle.

Mount Sinai sairaalan tutkijat Yhdysvalloista selvittivät «Kim JS, Nowak-Wegrzyn A, Sicherer SH ym. Dietary b...»1, nopeuttiko maitoallergisille sopivaksi todetun, voimakkaasti kypsennetyn maidon käyttö sietokyvyn kehittymistä maidolle sellaisenaan verrattuna kontrolliryhmän maitoallergisiin lapsiin, jotka välttivät maitoa kaikissa muodoissa.

Koeryhmässä oli 88 maitoallergista lasta, joista 65 käytti ruokavaliossaan voimakkaasti kypsennettyä maitoa, jonka sieto oli varmistettu altistamalla ensin maitopitoisella muffinssilla ja altistamalla puolen vuoden jälkeen pizzan juustolle. Voimakkaasti kypsennetyn maidon tai juuston käyttö jatkui 8–75 kuukauden ajan, mediaani 37 kuukautta. Voimakkaasti kypsennetyn maitovalmisteen kypsennys määriteltiin 30 minuutin paistoajaksi 180 asteisessa uunissa. Maitoproteiinimääräksi ohjeistettiin 1,3–3,9 g/vrk. Kotileivonnaisille olivat vaihtoehtona kaupasta ostetetut voimakkaasti kypsennetyt elintarvikkeet, joissa maito ei ole ns. pääraaka-aineena, vaan mainitaan valmistusaineluettelon loppupuolella. Juustoaltistuksessa pizzajuuston paistoajan piti olla 13 minuuttia 220 asteisessa uunissa. Pizzaa ohjattiin syömään yksi annos, jossa oli 4,6 g maitoproteiinia, 4–7 kertaa viikossa.

Koeryhmän lapsista raakamaitoa sieti 60 % ja kontrolliryhmän lapsista 22 %. Ero oli tilastollisesti merkitsevä (p < 0,001). Immunologisissa tutkimuksissa maidon kaseiinille spesifisen IgG4:n pitoisuus lisääntyi merkitsevästi (p < 0,001) koeryhmän lapsilla verrattuna kontrolliryhmän lapsiin. Ryhmien välisissä spesifien IgE-arvojen välillä ei merkitseviä muutoksia.

Tutkijaryhmä kommentoi, että maitoallergisella lapsella altistuksessa todettua sietokykyä voimakkaasti kypsennetylle maidolle voidaan pitää merkkinä väistyvästä IgE-välitteisestä maitoallergiasta, kun taas reagointi voimakkasti kypsennetylle maidolle altistettaessa ennustaa pysyvämpää maitoallergiaa. Jos maitoallerginen lapsi alstistuksessa sietää voimakkaasti kypsennettyä maitoa, sen lisääminen lapsen ruokavalioon nopeuttaa sietokyvyn kehittymistä myös raa'alle maidolle verrattuna lapsiin, jotka välttävät maitoa ruokavaliossaan tarkasti.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Mount Sinai sairaalan tutkijat «Leonard SA, Sampson HA, Sicherer SH ym. Dietary ba...»2 Yhdysvalloista selvittivät 79 kananmuna-allergikon, ikä 0,5–25 vuotta, reagointia voimakkaasti kypsennetylle kananmunalle tekemällä altistuksen. 71 % kananmuna-allergisista sieti voimakkaasti kypsennettyä kananmunaa. Altistuksessa käytettiin 180 asteessa 30 minuutin ajan paistettua muffinssia tai 260 asteessa 3 minuutin ajan kypsennettyä vohvelia, joista molemmat sisälsivät 2,2 g kananmunanvalkuisen proteiinia. Potilaita, jotka tämän sietivät, ohjattiin käyttämään voimakkaasti kypsennettyä kananmunaa päivittäin ruokavaliossa. Lisäksi ne 23 potilaasta, jotka reagoivat altistuksessa voimakkaasti kypsennetylle kananmunalle, altistettiin uudelleen, ja heistä 14 alkoi sietää voimakkaasti kypsennettyä kananmunaa. Kaiken kaikkiaan 42 (53 %) kananmuna-allergikoista alkoi sietää tavanomaisesti kypsennettyä kananmunaa eli munakokkelia tai vastaavaa, jossa oli 7 g kananmunan proteiinia. Kontrolliryhmän muodosti 47 kananmuna-allergikkoa.

Koeryhmän kananmuna-allergikoilta, jotka käyttivät voimakkaasti kypsennettyä kananmunaa, kananmuna-allergia väistyi merkitsevästi useammalta (p < 0,0001) kuin kontrolliryhmässä olevilta 47 täysin kananmunaa kaikissa muodoissa välttäviltä kananmuna-allergikoilta. Tutkimuksessa todettiin sietokyvyn tavanomaisesti kypsennetylle kananmunalle kehittyneen merkitsevästi nopeammin (p < 0,0001) koeryhmässä (mediaani 50 kuukautta) kuin kontrolliryhmässä (mediaani 78,7 kuukautta).

Ihonpistokoetulokset kananmunalle pienentyivät koeryhmän henkilöillä merkitsevästi enemmän kuin kontrolliryhmäläisillä. Kananmunan ovomukoidille ja ovalbumiinille spesifisen IgG4:n pitoisuudet lisääntyivät merkitsevästi enemmän koe- kuin kontrolliryhmässä.

Tutkimuksessa todettiin, että voimakkaasti kypsennetylle kananmunalle allergisilla oli tyypillisesti korkeammat IgE-vasta-ainepitoisuudet kananmunan proteiinille (median baseline 13,5 kU/L) ja pysyvämpi kananmuna-allergia kuin niillä, jotka myöhemmin alkoivat sietää voimakkaasti kypsennettyä kananmunaa (median baseline 4,4 kU/l).

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Mount Sinai -sairaalan tutkijat New Yorkista selvittivät «Nowak-Wegrzyn A, Bloom KA, Sicherer SH ym. Toleran...»3, sopiiko voimakkaasti kuumennettu maitoa sisältävä ruoka maitoallergiselle. Tutkijat rekrytoivat tutkimukseen 100 lasta tai nuorta (ikä 2–17 vuotta, ka 7,5 vuotta), joilla oli ollut 6 kuukauden sisällä allerginen reaktio sekä positiivinen ihonpistokoe maidolle tai spesifistä IgE:tä maitoa kohtaan. Myös potilaat, joilla oli allergiatesteissä voimakkaasti positiiviset tulokset maidolle, (sIgE < 2-vuotiailla > 5 kU/l, > 2-vuotiailla > 15 kU/l tai ihon pistokoe ≥ 8 mm) hyväksyttiin tutkimukseen, vaikka heillä ei olisi puoleen vuoteen ollut maidosta aiheutunutta allergista reaktiota.

Tutkittavat saivat avoimessa altistuksessa maitoa sisältävän 180°C:ssa 30 minuuttia kuumennetun muffinsin ja 260°C:ssa 3 minuuttia kuumennetun vohvelin muodossa. Kumpikin sisälsi 1,3 g maitoproteiinia. Jos kumpikaan kuumennettua maitoa sisältävä annos ei aiheuttanut oireita, tutkittavien katsottiin sietävän kuumennettua maitoa, ja he saivat sen jälkeen tavallista maitoa.

Sadasta tutkitusta valtaosa (68) sieti kuumennettuja maitotuotteita, 23 reagoi myös kuumennetulle maidolle ja 9 sieti sekä kuumennettua että tavallista maitoa. Niillä tutkituilla, jotka saivat oireita myös kuumennetusta maidosta, oli merkitsevästi suuremmat paukamat maidolle ihon pistokokeessa kuin niillä, jotka sietivät kuumennettua maitoa (9,5 vs 7 mm) ja myös maitospesifin IgE:n taso oli heillä korkeampi (11,6 vs 2,4 kU/l). Kaikki tutkitut, joilla ihon pistokoetulos oli < 5 mm tai sIgE < 5 kU/l, sietivät kuumennettua maitoa.

Kuumennettua maitoa sietävät potilaat ohjattiin käyttämään päivittäin kuumennettuja maitotuotteita 3 kuukauden seurannan ajan. Seurannan aikana ihon pistokoepaukama maidolle pieneni ja kaseiinille spesifin IgG4:n pitoisuus lisääntyi. Kasvu jatkui normaalina eikä suoliston permeabiliteetissa todettu muutoksia.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Sama tutkijaryhmä Yhdysvalloista selvitti «Lemon-Mulé H, Sampson HA, Sicherer SH ym. Immunolo...»4, sopiiko voimakkaasti kuumennettu kananmunaa sisältävä ruoka kananmunalle allergiselle. Tutkijat rekrytoivat tutkimukseen 117 lasta tai nuorta (ikä 1,6–18,6 vuotta, ka 6,9 vuotta), joilla oli ollut 6 kuukauden sisällä allerginen reaktio kananmunasta sekä positiivinen ihonpistokoe kananmunalle tai spesifistä IgE:tä kananmunaa kohtaan. Myös potilaat, joilla oli allergiatesteissä voimakkaasti positiivinen tulos kananmunalle (sIgE < 2-vuotiailla > 2 kU/l, > 2-vuotiailla > 7 kU/l), hyväksyttiin tutkimukseen, vaikka heillä ei olisi puoleen vuoteen ollut kananmunasta aiheutunutta allergista reaktiota.

Tutkittavat saivat avoimessa altistuksessa kananmunaa sisältävän 180°C:ssa 30 minuuttia kuumennetun muffinsin ja 260°C:ssa 3 minuuttia kuumennetun vohvelin muodossa. Kumpikin sisälsi 2,2 g kananmunan proteiinia. Jos kumpikaan kuumennettua kananmunaa sisältävä annos ei aiheuttanut oireita, tutkittavien katsottiin sietävän kuumennettua kananmunaa, ja heidät altistettiin tavallisella kananmunaa sisältävällä ruualla (1 kananmunan sisältävä munakokkeli tai paahtoleipä).

117 tutkitusta altistus jäi kolmella kesken. Tutkituista yli puolet (56 %) sieti kuumennettuja kananmunatuotteita, 24 % reagoi myös kuumennetuille kananmunatuotteille ja 20 % sieti sekä kuumennettua että tavallista kananmunaa. Niillä tutkituilla, jotka saivat oireita myös kuumennetuista kananmunatuotteista, oli merkitsevästi suuremmat paukamat kananmunalle ihon pistokokeessa kuin niillä, jotka sietivät kuumennettuja kananmunatuotteita (8 vs 6 mm) ja myös kananmunaspesifin IgE:n taso oli heillä korkeampi (5,1 vs 1,3 kU/l). Tutkimuksen perusteella laadittiin myös käyrästö, jonka avulla kananmunaspesifin IgE-tason tai pistokokeen paukamakoon perusteella voidaan ennustaa, sietääkö tutkittava voimakkaasti kuumennettua kananmunaa.

Kuumennettua kananmunaa sietävät potilaat ohjattiin käyttämään päivittäin kuumennettuja kananmunatuotteita 12 kuukauden seurannan ajan. Seurannan aikana näillä potilailla ihon pistokoepaukama kananmunalle pieneni jo 3 kuukaudessa ja ovalbumiinille ja ovomukoidille spesifin IgG4:n pitoisuus lisääntyi. Kasvu jatkui normaalina eikä suoliston permeabiliteetissa todettu muutoksia.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kirjallisuutta

 1. Kim JS, Nowak-Wegrzyn A, Sicherer SH ym. Dietary baked milk accelerates the resolution of cow's milk allergy in children. J Allergy Clin Immunol 2011;128:125-131.e2 «PMID: 21601913»PubMed
 2. Leonard SA, Sampson HA, Sicherer SH ym. Dietary baked egg accelerates resolution of egg allergy in children. J Allergy Clin Immunol 2012;130:473-80.e1 «PMID: 22846751»PubMed
 3. Nowak-Wegrzyn A, Bloom KA, Sicherer SH ym. Tolerance to extensively heated milk in children with cow's milk allergy. J Allergy Clin Immunol 2008;122:342-7, 347.e1-2 «PMID: 18620743»PubMed
 4. Lemon-Mulé H, Sampson HA, Sicherer SH ym. Immunologic changes in children with egg allergy ingesting extensively heated egg. J Allergy Clin Immunol 2008;122:977-983.e1 «PMID: 18851876»PubMed