Takaisin

Ruokavaliorajoitusten vaikutus lapsen ekseeman vaikeuteen

Näytönastekatsaukset
Mika Mäkelä
18.8.2014

Näytön aste: C

Eliminaatiodieetin vaikutuksista lapsen atooppiseen ekseemaan on niukasti kontrolloituihin tutkimuksiin perustuvaa näyttöä. Kananmunan eliminaatio lieventää kananmuna-allergisen lapsen ekseemaa, mutta vaikutus on varsin vähäinen.

Cochrane-katsauksessa «Bath-Hextall F, Delamere FM, Williams HC. Dietary ...»1, «»1etsittiin systemaattisesti tutkimuksia, joissa selvitettiin ruokavaliorajoitusten vaikutusta atooppiseen ekseemaan. Tutkijat löysivät yhteensä 9 satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta, joissa oli yhteensä 421 potilasta. Kuusi tutkimusta käsitteli kananmunan ja maidon eliminaatiota ruokavaliosta (N = 288), 1 tutkimus selvitti oligoantigeenisen ruokavalion vaikutusta (N = 85) ja 2 selvitti elementaalisen ruokavalion vaikutusta (N = 48).

Maidon tai kananmunan välttämisestä ja oligoantigeenisesta tai elementaalisesta dieetistä ei todettu hyötyä valikoimattomilla atooppista ekseemaa sairastavilla potilailla. Kananmunan välttäminen atooppista ekseemaa sairastavilla lapsilla, joilla kananmuna-spesifi IgE on positiivinen, saattaa lievittää näiden lasten atooppista ekseemaa. Monissa tutkimuksissa on tutkimusmenetelmiin liittyviä puutteita, kuten huono satunnaistamismenetelmä, puutteellinen sokkouttaminen ja suuri tutkimuksen keskeyttäneiden lukumäärä. Tämä tekee tutkimusten tulkinnan vaikeaksi. Useissa tutkimuksissa ei ole kaksoissokkoaltistuksella varmistettu, onko potilaalla ruoka-allergia. Tämän vuoksi eliminaatiodieetiltäkään ei voida odottaa tehoa.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Glasgow'n pediatrinen ihotautipoliklinikka rekrytoi tutkimukseen noin 600:n atooppista ekseemaa sairastavan lapsen joukosta ne, joilla oli positiivinen kananmunan spesifi IgE (N = 62) «Lever R, MacDonald C, Waugh P ym. Randomised contr...»2. Kukaan lapsista ei syönyt kananmunaa sellaisenaan, mutta he käyttivät kananmunaa ruokien joukossa (pasta, keksit ja jälkiruuat).

Vain 6 lapsella epäiltiin esitietojen perusteella kananmuna-allergiaa. Valtaosa lapsista oli alle 2-vuotiaita. Ennen tutkimusta ekseema hoidettiin optimaaliseen kuntoon miedolla tai keskivahvalla paikallissteroidilla. Ihon paikallishoito jatkui tutkimuksen ajan muuttumattomana kummassakin ryhmässä. Ravitsemusterapeutti satunnaisti tutkittavat joko dieettiryhmään (kananmunaa sisältävät ruuat jätettiin ravitsemusterapeutin antamien ohjeiden mukaisesti ruokavaliosta) tai jatkamaan tavanomaista ruokavaliota. Satunnaistamismenetelmää ei ilmoitettu. Tutkimus kesti 4 viikkoa. Tutkimus ei ollut sokkoutettu, mutta lapsen ekseemaa seurannut ihotautilääkäri ei ollut tietoinen lapsen ruokavaliosta. ekseeman vaikeusastetta ja laajuutta seurattiin pisteytetyllä asteikolla.

Dieettiryhmään satunnaistettiin 32 lasta, joista 28 (88 %) oli tutkimuksessa mukana loppuun asti. Kontrolliryhmään satunnaistettiin 30 lasta, joista 27 (90 %) oli mukana loppuun asti.

Dieettiryhmässä ekseeman laajuus pieneni 89 %:lla potilaista, kontrolliryhmässä 59 %:lla (p = 0,04). Myös ekseeman vaikeusaste lieveni enemmän dieettiryhmässä (p = 0,05). Vaikka erot olivat tilastollisesti merkitseviä, muutokset olivat varsin vähäisiä: dieettiryhmässä ekseeman laajuus pieneni noin 10 % ja kontrolliryhmässä noin 5 %; vastaavasti vaikeusasteen pistemäärä pieneni noin 10 % dieettiryhmässä ja noin 5 % kontrolliryhmässä.

Tutkimuksen jälkeen tehtiin kananmuna-altistus kaksoissokkomenetelmällä 26/28 potilaalle dieettiryhmästä ja 24/27 potilaalle kontrolliryhmästä. Altistus oli positiivinen 85 %:lla dieettiryhmästä ja 87 %:lla kontrolliryhmästä, eli lähes kaikki tutkitut olivat kananmunalle allergisia.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit

Tutkimuksessa ei raportoitu, oliko lapsilla epäilty tai todettu allergiaa muille ruoka-aineille, ja oliko ne eliminoitu ruokavaliosta. Ruokavalio helpotti oireita tilastollisesti merkitsevästi kontrolliryhmään verrattuna, mutta teho oli kliinisesti varsin vähäinen.

Kirjallisuutta

  1. Bath-Hextall F, Delamere FM, Williams HC. Dietary exclusions for established atopic eczema. Cochrane Database Syst Rev 2008;1:CD005203 «PMID: 18254073»PubMed
  2. Lever R, MacDonald C, Waugh P ym. Randomised controlled trial of advice on an egg exclusion diet in young children with atopic eczema and sensitivity to eggs. Pediatr Allergy Immunol 1998;9:13-9 «PMID: 9560837»PubMed