Takaisin

Kaksois- ja kolmoiskaikututkimus ja laskimovajaatoiminta

Näytönastekatsaukset
Jukka Saarinen
26.11.2009

Näytön aste: A

Kaksois- ja kolmoiskaikututkimuksella pystytään havaitsemaan luotettavasti alaraajalaskimoissa oleva takaisinvirtaus ja tukokset. Tutkimus on laskimovajaatoiminnan diagnostiikan kultainen standardi.

Kaikututkimusdiagnostiikan käytöstä laskimovajaatoiminnassa julkaistiin vuonna 2006 kaksiosainen konsensusdokumentti «Coleridge-Smith P, Labropoulos N, Partsch H ym. Du...»1, «Cavezzi A, Labropoulos N, Partsch H ym. Duplex ult...»2, jonka taustalla olivat UIP (Union Internationale de Phlebologie) ja keskeiset laskimovajaatoiminnan asiantuntijat. Konsensukset perustuvat laajoihin tieteellisiin tutkimustuloksiin. Näissä julkaisuissa kuvataan systemaattisesti dupleksin käyttöaiheet, metodiikka ja anatomiset löydökset. Konsensusdokumentit suosittelevat kaksoiskaikututkimusta kaikille laskimovajaatoimintapotilaille.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Makrisin työryhmän tutkimuksessa «Makris SA, Karkos CD, Awad S ym. An "all-comers" v...»3 osoitettiin isossa peräkkäisen potilaan aineistossa (N = 342 jalkaa), että laskimovajaatoimintaa ei kyetä luotettavasti arvioimaan kliinisesti ilman kaikututkimusta (kolmoiskaikututkimus). Kliininen arvio ilman kolmoiskaikututkimusta oli väärä 18–41 %:lla erityyppisissä laskimovajaatoimintajaloissa.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Darke ym. «Darke SG, Vetrivel S, Foy DM ym. A comparison of d...»4 vertailivat jatkuva-aaltoisen dopplerin ja kolmoiskaikukuvauksen käyttöä laskimovajaatoiminnassa ja havaitsivat 73 potilaan aineistossa vena saphena parvan (pieni kehräslaskimo) osalta jatkuva-aaltoisen dopplerin tarkkuudeksi 93 % ja herkkyydeksi 90 % kolmoiskaikukuvaukseen verrattuna. Parvan arviointi jäi näin ollen puutteelliseksi ilman kolmoiskaikukuvausta.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Mercerin työryhmä «Mercer KG, Scott DJ, Berridge DC. Preoperative dup...»5 vertaili vastaavasti jatkuva-aaltoista doppleria kolmoiskaikukuvaukseen 61 laskimopotilaalla. Jatkuva-aaltoisen dopplerin herkkyys verrattuna kolmoiskaikukuvaukseen oli 73 % vena saphena magnan (iso kehräslaskimo) ja 77 % vena saphena parvan osalta. Tuloksen perusteella kolmoiskaikukuvausta pidettiin välttämättömänä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Salaman ym. «Salman A, Fligelstone LJ, Wright IA, Lane IF. Hand...»6 tutkivat 42 potilasta vertaillen jatkuva-aaltoista doppleria ja kolmoiskaikukuvausta. Jatkuva-aaltoisen dopplerin tarkkuudet kolmoiskaikukuvaukseen verrattuna olivat 94 % ja 89 % vena saphena magnan osalta ja 92 % ja 56 % vena saphena parvan osalta.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Pieni aineisto ja melko vanha tutkimus ajalta, jolloin kaikututkimuksen käyttökokemukset olivat vielä melko vähäisiä.

Raution työryhmä «Rautio T, Perälä J, Biancari F ym. Accuracy of han...»7 selvitti jatkuva-aaltoisen dopplerin ja kolmoiskaikukuvauksen eroa Pohjoissuomalaisessa aineistossa, jossa tutkittiin 142 laskimojalkaa. Nivusessa (sapheno-femoraalinen junktio) jatkuva-aaltoisen dopplerin herkkyys kolmoiskaikukuvaukseen verrattuna oli 56 % ja polvitaipeessa (sapheno-popliteaalinen junktio) 23 %. Tarkkuudet olivat 97 % ja 96 %. Positiiviset ennustearvot olivat 98 % ja 43 % ja negatiiviset ennustearvot 44 % ja 91 %. Aineiston perusteella kolmoiskaikukuvausta pidettiin välttämättömänä preoperatiivisena tutkimuksena laskimopotilailla.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Suomalainen aineisto yliopistollisesta klinikasta, sovellettavuus suomalaiseen kliiniseen toimintaan erittäin hyvä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Adamin työryhmä osoitti 555 peräkkäisen säärihaavapotilaan aineistossa «Adam DJ, Naik J, Hartshorne T ym. The diagnosis an...»8, että merkittävällä osalla (46 %) potilaista oli kolmoiskaikukuvauksella todettavissa pintalaskimovajaatoiminnan lisäksi takaisinvirtaus syvien laskimoiden alueella paikallisena tai laaja-alaisena. Konservatiivisen hoidon ja toimenpidesuunnittelun kannalta kirjoittajat pitivät kolmoiskaikututkimusta välttämättömänä säärihaavapotilailla.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

 1. Coleridge-Smith P, Labropoulos N, Partsch H ym. Duplex ultrasound investigation of the veins in chronic venous disease of the lower limbs--UIP consensus document. Part I. Basic principles. Eur J Vasc Endovasc Surg 2006;31:83-92 «PMID: 16226898»PubMed
 2. Cavezzi A, Labropoulos N, Partsch H ym. Duplex ultrasound investigation of the veins in chronic venous disease of the lower limbs--UIP consensus document. Part II. Anatomy. Eur J Vasc Endovasc Surg 2006;31:288-99 «PMID: 16230038»PubMed
 3. Makris SA, Karkos CD, Awad S ym. An "all-comers" venous duplex scan policy for patients with lower limb varicose veins attending a one-stop vascular clinic: is it justified? Eur J Vasc Endovasc Surg 2006;32:718-24 «PMID: 16798025»PubMed
 4. Darke SG, Vetrivel S, Foy DM ym. A comparison of duplex scanning and continuous wave Doppler in the assessment of primary and uncomplicated varicose veins. Eur J Vasc Endovasc Surg 1997;14:457-61 «PMID: 9467520»PubMed
 5. Mercer KG, Scott DJ, Berridge DC. Preoperative duplex imaging is required before all operations for primary varicose veins. Br J Surg 1998;85:1495-7 «PMID: 9823909»PubMed
 6. Salman A, Fligelstone LJ, Wright IA, Lane IF. Hand-held bidirectional Doppler versus colour duplex scanning in the preoperative assessment of varicose veins. J Vasc Invest 1995;4:183-6
 7. Rautio T, Perälä J, Biancari F ym. Accuracy of hand-held Doppler in planning the operation for primary varicose veins. Eur J Vasc Endovasc Surg 2002;24:450-5 «PMID: 12435347»PubMed
 8. Adam DJ, Naik J, Hartshorne T ym. The diagnosis and management of 689 chronic leg ulcers in a single-visit assessment clinic. Eur J Vasc Endovasc Surg 2003;25:462-8 «PMID: 12713787»PubMed