Takaisin

Homeet iho-, hius- ja kynsi-infektioiden aiheuttajina

Näytönastekatsaukset
Markku Koskela
9.3.2010

Näytön aste: B

Homeet (rihmasienet, jotka eivät ole dermatofyyttejä) ovat harvoin kliinisesti merkityksellisiä iho-, hius- ja kynsi-infektioiden aiheuttajia.

Tuoreen suomalaisen Microascacae-homeiden lääketieteellistä merkitystä käsittelevän väitöskirjan «Issakainen J. Microascacae (Ascomycota fungi) as a...»1 kirjallisuusyhteenvedossa tekijä toteaa, että Scedosporium (Pseudallescheria) on tropiikissa tavallinen ihonalaisen sieni-infektion (mycetoman) aiheuttaja. Scedosporium- ja Scopulariopsis-lajit voivat joskus aiheuttaa myös pinnallisen ihoinfektion – etenkin perustaudin vuoksi vastustuskyvyltään heikentyneille potilaille. Scopulariopsis-lajit voivat aiheuttaa kynsi-infektion. Ne ovat heikommin keratinolyyttisiä kuin dermatofyytit, mutta voivat aiheuttaa kynsimuutoksia. Scedosporium-lajien kyky aiheuttaa kynsi-infektioita on kiistanalainen.

Yksi väitöskirjan osatöistä koostui Microascacae-homelöydöksistä, jotka oli poimittu suomalaisten kliinisen mikrobiologian laboratorioiden 10 vuoden aikana tekemien, yli 300 000 sieniviljelyn löydösten joukosta. Kynsinäytteistä (5 vuoden otanta) löytyi 129 Scopulariopsis-löydöstä, joista 90 ilman samanaikaista dermatofyyttilöydöstä, minkä perusteella tutkijat päättelivät, että Scopulariopisis todella voi yksin aiheuttaa kynsi-infektion. S.brevicaulis oli niistä tavallisin, S.candida ja S.fusca harvinaisempia. Kuudelta potilaalta Scopulariopsis löytyi ihonäytteestä. Scedosporium-homeita löytyi myös sekä kynsi- että ihonäytteistä, mutta harvemmin.

Yhteenveto: Scedosporium ja Scopulariopsis-homeet voivat joskus harvoin aiheuttaa iho- ja kynsi-infektioita.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Australialaisessa tutkimuksessa «Ellis DH, Watson AB, Marley JE ym. Non-dermatophyt...»2 on kriittisesti tutkittu ja analysoitu 118 potilaan kynsinäytteet ja osoitettu, että vain kolmella potilaalla oli merkittävä ei-dermatofyyttilöydös: yksi Scedosporium, yksi Scopulariopsis ja yksi Candida-laji.

Pohdinnassaan tutkijat korostavat, että ei-dermatofyyttien osuus kynsi-infektioiden aiheuttajina on tutkimuksista huolimatta edelleen epäselvä. Esimerkiksi Scopulariopsis- ja Scytalidium-homeet tunkeutuvat keratiiniin, kunhan se on edeltä dermatofyytin tai muun tekijän vaurioittama.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Iho- ja kynsi-infektioista ja homeista on runsaasti julkaisuja, joissa kerrotaan, kuinka monta prosenttia homeita löytyi, mutta niiden kliinistä merkitystä ei ole voitu osoittaa luotettavasti.

Kirjallisuutta

  1. Issakainen J. Microascacae (Ascomycota fungi) as a medical mycological problem. Väitöskirja. Turun yliopisto. 2009. Sarja A II, osa 236
  2. Ellis DH, Watson AB, Marley JE ym. Non-dermatophytes in onychomycosis of the toenails. Br J Dermatol 1997;136:490-3 «PMID: 9155945»PubMed