Takaisin

Kestävyysliikuntaharjoittelun vaikutukset ylipainoon

Näytönastekatsaukset
Katriina Kukkonen-Harjula
23.10.2015

Näytön aste: A

Kestävyysliikuntaharjoittelu ilman ruokavaliomuutoksia vähentää liikapainoa muutaman kilon verrattuna ryhmään, joka ei saa harjoitteluohjeita.

Systemoidun katsauksen tavoitteena oli selvittää pelkän liikuntaharjoittelun (ilman ruokavaliomuutoksia tai lihavuuden lääkehoitoa) vaikutuksia liikapainoisten ja lihavien henkilöiden kehon koostumukseen ja valtimosairauksien vaaratekijöihin. Tutkimukseen hyväksyttiin satunnaistetut tutkimukset aikuisilla, joiden BMI oli vähintään 25 kg/m2. Kestävyysliikuntaharjoittelun kokonaiskeston piti olla vähintään 12 viikkoa ja viikossa harjoittelua piti olla vähintään 120 minuuttia. Vertailuryhmä sai ohjeeksi olla muuttamatta liikuntatottumuksiaan. Venyttelyharjoituksiin osallistuminen oli sallittua verrokeille. Kirjallisuushaku Cochrane-kirjastossa ja Medline-tietokannassa kohdistui julkaisuvuosiin 1970–2010. Tutkimuksien laatu arvioitiin Cochrane-käsikirjan "risk of bias" -asteikolla.

Tutkimukseen hyväksyttiin 14 tutkimusta, joissa oli yhteensä 1 847 henkilöä. 8 tutkimuksen (n = 414) harjoittelun kesto oli 1216 viikkoa, 4 tutkimuksen (n = 861) kesto oli 6 kuukautta ja 2 tutkimuksen (n = 265) kesto oli 12 kuukautta. 2 tutkimuksessa oli ainoastaan tyypin 2 diabeetikkoja.

Meta-analyysiin ei voitu ottaa lyhyimpiä tutkimuksia (1216 viikkoa), koska niissä ei raportoitu vastemuuttujien muutoksien keskihajontaa. Kehon painon muutosten painotettu ero (WMD, weighted mean difference) oli -1,6 kg (95 %:n luottamusväli, LV -1,64; -1,56) 6 kuukauden liikuntaohjelmalla (3 tutkimusta) ja -1,7 kg (LV -2,3: -1,1) 12 kuukauden ohjelmalla (2 tutkimusta). Vyötärön muutokset (WMD) olivat vastaavasti -2,1 cm (LV -2,8; -1,4) ja -2,0 cm (LV -3,6; -0,3), molemmissa 2 tutkimusta.

Systolisen verenpaineen muutos (WMD) 6 kuukauden ohjelmalla (3 tutkimusta) oli -2,9 mmHg (LV -4,8; -1,1) ja diastolisen paineen -1,8 mmHg (LV -3,4; -0,2). Kokonaiskolesterolin WMD 6 kk:n ohjelmalla oli -0,04 mmol/l (LV -0,09; 0,01). Muita metodiosassa mainittuja sekundaarisia tulosmuuttujia ei raportoitu.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Pelkkä kestävyysharjoittelu ilman ruokavaliota vähentää painoa vain vähän. Tämä voisi osin selittyä ruokailun muutoksilla (lisääntynyt energiansaanti), vaikka ohjeena olikin olla muuttamatta ruokavaliota. Tuloksissa ei ole mainintaa dieetin seurannasta. Liikuntaohjelmien toteutumisesta ei anneta tietoja. Tutkimuksen kirjallisuushakujen hakusanoissa mainitaan termi "vastusharjoittelu", mutta tästä ei jatkossa mainita mitään. Tutkimuksen inkluusiokriteereissä mainitaan yhtenä kohtana vähäinen keskeyttäneiden määrä. Määrää ei kuitenkaan määritellä eikä siitä ole tietoja tutkimuksien esittelyssä.

Kirjallisuudesta löytyy yllättävän vähän tutkimuksellisesti hyvin tehtyjä liikuntainterventiotutkimuksia liikapainoisilla. Kun tavoitteena oli verrata liikuntaharjoittelua ei-liikkuvaan ryhmään, niin pelkästään tällaisella tutkimusasetelmalla ei nykyisellään tehdä tutkimuksia, vaan usein on muina tutkimusryhminä mukana ravitsemushoitoa tai liikunnan ja ravinnon yhdistelmähoitomuotoja. Osin em. syistä mahdollisesti tässä systemoidussa haussa «Thorogood A, Mottillo S, Shimony A ym. Isolated ae...»1 saaliiksi tuli yllättävän vähän tutkimuksia, vaikka haku kattoi 40 vuotta. Aikaisempaa Cochrane-katsausta aiheesta «Shaw K, Gennat H, O'Rourke P ym. Exercise for over...»2 ei ole päivitetty vuoden 2006 jälkeen, mutta sen tulokset olivat samansuuntaisia kuin tämän systemoidun katsauksen «Thorogood A, Mottillo S, Shimony A ym. Isolated ae...»1.

Systemoidun katsaukseen «Thorogood A, Mottillo S, Shimony A ym. Isolated ae...»1 mukaan hyväksytyistäkin tutkimuksista osa oli vaatimattomasti toteutettuja, muun muassa pieni tutkittujen henkilöiden määrä interventioryhmittäin. Tuloksissa ei esitetty, moniko laihtui kliinisesti merkittävän määrän ylipainosta (esimerkiksi 5 tai 10 % alkupainosta), mikä olisi mielekkäämpää tarkastelua kuin pelkät painomuutokset.

Kirjallisuutta

  1. Thorogood A, Mottillo S, Shimony A ym. Isolated aerobic exercise and weight loss: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Am J Med 2011;124:747-55 «PMID: 21787904»PubMed
  2. Shaw K, Gennat H, O'Rourke P ym. Exercise for overweight or obesity. Cochrane Database Syst Rev 2006;:CD003817 «PMID: 17054187»PubMed