Takaisin

Galantamiinin vaikutus kognitioon Alzheimerin taudin ja samanaikaisen aivoverenkierron sairauden hoidossa

Näytönastekatsaukset
Ari Rosenvall
13.9.2016

Näytön aste: B

Galantamiini ilmeisesti kohentaa kognitiota potilailla, joilla on Alzheimerin tauti ja samanaikainen aivoverenkiertosairaus.

GAL-INT-6-tutkimus «Erkinjuntti T, Kurz A, Gauthier S ym. Efficacy of ...»1 ja sen tulosten jatkoanalyysi «Erkinjuntti T, Gauthier S, Bullock R ym. Galantami...»2 olivat lumekontrolloituja kaksoissokkoutettuja tutkimuksia, jotka toteutettiin monikeskustutkimuksina 10 maassa. Potilaat täyttivät NINDS-AIREN-kriteerit mahdollisen vaskulaarisen dementian suhteen tai mahdollisen Alzheimerin taudin kriteerit (NINCDS-ADRDA). Kaikilla oli pään MK-tutkimuksessa aivoverisuonisairauden merkkejä (infarkteja tai valkean aineen muutoksia), MMSE 10–25 ja ADAS-cog 12 tai yli sekä sairaus alkanut 40–90 vuoden iässä. Muut neurodegeneratiiviset tai kognitioon vaikuttavat yleissairaudet pyrittiin sulkemaan pois. Galantamiini aloitettiin 4 mg päiväannoksesta ja annosta nostettiin 4 mg/viikko, kunnes saavutettiin päiväannos 24 mg. Tutkimukseen otettiin 592 potilasta, joista 396 satunnaistettiin galantamiiniryhmään ja 196 lumeryhmään. Tässä oli siis mukana myös "puhdasta" vaskulaarista dementiaa sairastavia. Aktiivilääke- ja lumeryhmän välillä ei ollut merkittäviä eroja alkutilanteessa.

Kun seurattiin 239:n (observed cases, 285 ITT-analyysissä) sekä Alzheimerin taudin että vaskulaarisen dementian kriteerit täyttäneen potilaan (AT+AVH) ADAS-cog-pisteiden muutosta alkutilanteeseen verrattuna, tapahtui lumeryhmässä 1,8 pisteen lisääntyminen ja galantamiiniryhmässä 1,0 pisteen väheneminen: ero ryhmien välillä oli 6 kuukauden kohdalla 2,8 pistettä (p = 0,0005).

Kun tarkasteltiin hyvän vasteen (vähintään 4 pisteen lasku ADAS-cog-pisteissä) saaneiden osuutta «Erkinjuntti T, Gauthier S, Bullock R ym. Galantami...»2, oli näitä 33,6 % potilaista lääkehoitoryhmässä ja 17,2 % lumeryhmässä (NNT 7,5), mikä on samaa luokkaa kuin parhaissa "puhdasta" Alzheimerin taudin hoitoa käsittelevissä tutkimuksissa «Loveman E, Green C, Kirby J ym. The clinical and c...»3 «http://www.hta.ac.uk/execsumm/summ1001.htm»1.

«Erkinjuntti T, Kurz A, Gauthier S ym. Efficacy of ...»1, «Erkinjuntti T, Gauthier S, Bullock R ym. Galantami...»2

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Tässä on huomattavan suuri hoitovaikutus kognition osalta verrattuna aiempiin tutkimuksiin "puhdasta" Alzheimerin tautia sairastavilla. Alkuperäisten tutkimuspotilaiden joukossa oli myös "puhdasta" vaskulaarista kognitiivista heikentymää sairastavia, joiden osalta sairauden luonnollinen kulku poikkeaa niistä, joilla on myös Alzheimerin tauti.

Lääkehoidon siedettävyys oli hyvä. Vain pahoinvointia (7,1 % vs 23,5 %, keskeytykseen johti 1,0 % vs 10,1 %) ja oksentelua (5,6 % vs 12,9 % ja keskeytykseen johti 2,0 % vs 6,3 %) oli enemmän lääkehoitoryhmässä kuin lumeryhmässä. Huom! Nopea annosnosto (viikon välein). Kuolleisuudessa tai vakavissa haittatapahtumissa ei ollut merkitsevää eroa ryhmien välillä. Sovellettavuus suomalaiseen väestöön on hyvä, sillä myös suomalaisia keskuksia oli mukana; muut keskukset olivat Euroopasta tai Kanadasta.

Kirjallisuutta

  1. Erkinjuntti T, Kurz A, Gauthier S ym. Efficacy of galantamine in probable vascular dementia and Alzheimer's disease combined with cerebrovascular disease: a randomised trial. Lancet 2002;359:1283-90 «PMID: 11965273»PubMed
  2. Erkinjuntti T, Gauthier S, Bullock R ym. Galantamine treatment in Alzheimer's disease with cerebrovascular disease: responder analyses from a randomized, controlled trial (GAL-INT-6). J Psychopharmacol 2008;22:761-8 «PMID: 18308781»PubMed
  3. Loveman E, Green C, Kirby J ym. The clinical and cost-effectiveness of donepezil, rivastigmine, galantamin and memantine for Alzheimer’s disease. http://www.hta.ac.uk/execsumm/summ1001.htm