Takaisin

Galantamiinin vaikutus yleisvaikutelmaan Alzheimerin taudin ja samanaikaisen aivoverenkierron sairauden hoidossa

Näytönastekatsaukset
Ari Rosenvall
13.9.2016

Näytön aste: B

Galantamiini ilmeisesti kohentaa yleisvaikutelmaa potilailla, joilla on Alzheimerin tauti ja samanaikainen aivoverenkiertosairaus.

GAL-INT-6-tutkimus «Erkinjuntti T, Kurz A, Gauthier S ym. Efficacy of ...»1 ja sen tulosten jatkoanalyysi «Erkinjuntti T, Gauthier S, Bullock R ym. Galantami...»2 olivat lumekontrolloituja kaksoissokkoutettuja tutkimuksia, jotka toteutettiin monikeskustutkimuksina 10 maassa. Potilaat täyttivät NINDS-AIREN-kriteerit mahdollisen vaskulaarisen dementian suhteen tai mahdollisen Alzheimerin taudin kriteerit (NINCDS-ADRDA). Kaikilla oli pään MK-tutkimuksessa aivoverisuonisairauden merkkejä (infarkteja tai valkean aineen muutoksia), MMSE 10–25 ja ADAS-cog 12 tai yli sekä sairaus alkanut 40–90 vuoden iässä. Muut neurodegenratiiviset tai kognitioon vaikuttavat yleissairaudet pyrittiin sulkemaan pois. Galantamiini aloitettiin 4 mg päiväannoksesta ja annosta nostettiin 4 mg/viikko, kunnes saavutettiin päiväannos 24 mg. Tutkimukseen otettiin 592 potilasta, joista 396 satunnaistettiin galantamiiniryhmään ja 196 lumeryhmään. Aktiivilääke- ja lumeryhmän välillä ei ollut merkittäviä eroja alkutilanteessa.

Kun tarkasteltiin pelkästään sitä ryhmää, joilla oli sekä Alzheimerin tauti että aivoverenkierron sairauden merkkejä (285 potilaasta, joista 188 galantamiiniryhmässä ja 97 lumeryhmässä, tuli OC-analyysiin 239 potilasta), nähtiin selkeä hoitovaikutus: CIBIC-plus oli parantunut 32 %:lla (49 potilasta) galantamiiniryhmässä ja 19 %:lla (16 potilasta) lumeryhmässä. Jatkoanalyysissä «Erkinjuntti T, Gauthier S, Bullock R ym. Galantami...»2 hyvän vasteen saaneita oli galantamiiniryhmässä 74,8 % (116 potilasta) ja lumeryhmässä 53,6 % (45 potilasta) eli heillä CIBIC-plus-arvio oli pysynyt ennallaan tai parantunut (p = 0,0006).

«Erkinjuntti T, Kurz A, Gauthier S ym. Efficacy of ...»1, «Erkinjuntti T, Gauthier S, Bullock R ym. Galantami...»2

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Tutkimuspotilaiden joukossa oli myös "puhdasta" vaskulaarista kognitiivista heikentymää sairastavia, joiden osalta sairauden luonnollinen kulku poikkeaa niistä, joilla on myös Alzheimerin tauti. Erot kummassakin alaryhmässä olivat kuitenkin samaa suuruusluokkaa lumeryhmään verrattuna. Sovellettavuus suomalaiseen väestöön on hyvä, sillä myös suomalaisia keskuksia oli mukana; muut keskukset olivat Euroopasta tai Kanadasta.

Kirjallisuutta

  1. Erkinjuntti T, Kurz A, Gauthier S ym. Efficacy of galantamine in probable vascular dementia and Alzheimer's disease combined with cerebrovascular disease: a randomised trial. Lancet 2002;359:1283-90 «PMID: 11965273»PubMed
  2. Erkinjuntti T, Gauthier S, Bullock R ym. Galantamine treatment in Alzheimer's disease with cerebrovascular disease: responder analyses from a randomized, controlled trial (GAL-INT-6). J Psychopharmacol 2008;22:761-8 «PMID: 18308781»PubMed