Takaisin

Lääkehoidot painon nousun vähentämiseksi tupakasta vieroituksessa

Näytönastekatsaukset
Tiina Kortteisto
19.6.2018

Näytön aste: A

Tupakkavieroituksessa käytettävät lääkkeet hidastavat painon nousua, mutta niiden myönteinen vaikutus häviää vuoden seurannassa.

Cochrane-katsaus «Farley AC, Hajek P, Lycett D ym. Interventions for...»1 sisälsi satunnaistettuja hoitotutkimuksia, joissa oli tutkittu nikotiinikorvaushoitoja, antidepressantteja, nikotiinireseptorien partiaalisia agonisteja tai kannabinolin tyyppi 1 reseptorin antagonisteja. Mukaan otettiin sellaisia tutkimuksia, joissa interventio oli suunniteltu erityisesti sekä tupakoinnin lopettamiseksi että sen jälkeisen painon nousun rajoittamiseksi, ja joissa paino oli mitattu seuranta-aikana ja tupakoinnin tila 6 kuukauden kuluttua tai myöhemmin. Tutkimuksia etsittiin 2011 rekistereistä the Cochrane Tobacco Addiction Group's Specialized Register ja CENTRAL.

Nikotiinikorvaushoito (19 tutkimusta, 2 600 osallistujaa) vähensi painon nousua 0,69 kg (95 % luottamusväli 0,88–0,51) hoidon päättyessä. Myönteinen vaikutus toteutui annostelutavasta riippumatta.

Bupropioni (7 tutkimusta, 869 osallistujaa) vähensi painon nousua 1,12 kg (95 % luottamusväli 1,47–0,77) hoidon päättyessä. Varenikliini (11 tutkimusta, 2 008 osallistujaa) vähensi painon nousua 0,41 kg (95 % luottamusväli 0,63–0,19) hoidon päättyessä. Vertailtaessa bupropioni- ja varenikliinihoitoja vähensi bupropioni painon nousua merkitsevästi enemmän (0,51 kg; 95 % luottamusväli 0,93–0,09) hoidon päättyessä.

Varenikliini- ja nikotiinikorvaushoidon välillä ei eroa ollut (-0,05 kg; 95 % luottamusväli 0,58–0,48).

Seuranta-aikana (6 ja 12 kuukautta) jokaisen edellä luetellun hoidon myönteiset vaikutukset painon nousuun hävisivät.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Suomessa tupakoinnin lopettamiseen tarkoitettuja lääkkeitä ovat bupropioni, nikotiinikorvaushoito, nortriptyliini ja varenikliini.

Kun lääkehoito lopetetaan, tämän painonnousua ehkäisevä vaikutus häviää. Yhdysvaltojen hoitosuositus «Fiore MC, Jaén CR, Baker TB ym. Treating Tobacco U...»2 viittaa 7 alkuperäistutkimukseen «Allen SS, Hatsukami D, Brintnell DM ym. Effect of ...»3, «Hill AL, Roe DJ, Taren DL ym. Efficacy of transder...»4, «Jorenby D. Clinical efficacy of bupropion in the m...»5, «Ahluwalia JS, Harris KJ, Catley D ym. Sustained-re...»6, «Assali AR, Beigel Y, Schreibman R ym. Weight gain ...»7, «Hurt RD, Sachs DP, Glover ED ym. A comparison of s...»8, «Nides M, Rand C, Dolce J ym. Weight gain as a func...»9, joiden perusteella nikotiinikorvaushoito – erityisesti 4 mg purukumi ja 4 mg imeskelytabletti – näyttävät olevan tehokkaita viivästyttämään tupakoinnin lopettamisen jälkeistä painon nousua. Nikotiinipurukumin osalta on havaittu annos-vastesuhde «Fiore MC, Jaén CR, Baker TB ym. Treating Tobacco U...»2. Bupropioni näyttää myös olevan tehokas painon nousun viivästyttämisessä «Jorenby D. Clinical efficacy of bupropion in the m...»5, «Ahluwalia JS, Harris KJ, Catley D ym. Sustained-re...»6. Kun kumpi tahansa edellä mainittu lääkitys lopetetaan, tämä hyöty menetetään «Allen SS, Hatsukami D, Brintnell DM ym. Effect of ...»3, «Assali AR, Beigel Y, Schreibman R ym. Weight gain ...»7, «Hurt RD, Sachs DP, Glover ED ym. A comparison of s...»8, «Nides M, Rand C, Dolce J ym. Weight gain as a func...»9.

Kirjallisuutta

 1. Farley AC, Hajek P, Lycett D ym. Interventions for preventing weight gain after smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev 2012;1:CD006219 «PMID: 22258966»PubMed
 2. Fiore MC, Jaén CR, Baker TB ym. Treating Tobacco Use and Dependence: 2008 Update. Quick Reference Guide for Clinicians. Rockville, MD: U.S. Department of Health and Human Services. Public Health Service. April 2009
 3. Allen SS, Hatsukami D, Brintnell DM ym. Effect of nicotine replacement therapy on post-cessation weight gain and nutrient intake: a randomized controlled trial of postmenopausal female smokers. Addict Behav 2005;30:1273-80 «PMID: 16022925»PubMed
 4. Hill AL, Roe DJ, Taren DL ym. Efficacy of transdermal nicotine in reducing post-cessation weight gain in a Hispanic sample. Nicotine Tob Res 2000;2:247-53 «PMID: 11082825»PubMed
 5. Jorenby D. Clinical efficacy of bupropion in the management of smoking cessation. Drugs 2002;62 Suppl 2:25-35 «PMID: 12109933»PubMed
 6. Ahluwalia JS, Harris KJ, Catley D ym. Sustained-release bupropion for smoking cessation in African Americans: a randomized controlled trial. JAMA 2002;288:468-74 «PMID: 12132977»PubMed
 7. Assali AR, Beigel Y, Schreibman R ym. Weight gain and insulin resistance during nicotine replacement therapy. Clin Cardiol 1999;22:357-60 «PMID: 10326169»PubMed
 8. Hurt RD, Sachs DP, Glover ED ym. A comparison of sustained-release bupropion and placebo for smoking cessation. N Engl J Med 1997;337:1195-202 «PMID: 9337378»PubMed
 9. Nides M, Rand C, Dolce J ym. Weight gain as a function of smoking cessation and 2-mg nicotine gum use among middle-aged smokers with mild lung impairment in the first 2 years of the Lung Health Study. Health Psychol 1994;13:354-61 «PMID: 7957014»PubMed