Takaisin

TUEVP ja TURP oireisen prostatahyperplasian hoidossa

Näytönastekatsaukset
Tarkastanut Kimmo Taari; alkuperäinen kirjoittaja Anssi Pétas
7.11.2018

Näytön aste: C

TUEVP (transurethral electrovaporization of prostate) saattaa olla yhtä tehokas kuin TURP (eturauhasen höyläysleikkaus) oireisen prostatahyperplasian hoidossa.

Meta-analyysissä selvitettiin 25 satunnaistetun tutkimuksen tulokset vuosilta 1999–2004, joista kelpuutettiin lopulliseen analyysiin 20 tutkimusta «Poulakis V, Dahm P, Witzsch U ym. Transurethral el...»1. Tutkittavana oli 1 489 miestä, joilla oli oireinen prostatahyperplasiasta johtuva virtsaoireisto. Heidät satunnaistettiin joko TUEVP- tai TURP-ryhmään. Artikkelissa ei ollut mainintaa potilaiden iästä tai valintakriteereistä. Seuranta-aika rajoitettiin 12 kuukauteen. Päämuuttujat olivat virtsasuihkun maksimivirtaus sekä IPSS-oirekyselylomake, joiden osalta ryhmät olivat vertailukelpoisia sekä ennen leikkausta että 12 kuukauden seurannassa.

TUEVP- vs. TURP-koeasetelmassa virtsasuihkun maksimivirtauksessa tai IPSS-oirekyselyssä ei havaittu tilastollisesti merkittäviä eroja, painotettu keskiarvo oli 0,59 (95 % luottamusväli -0,13–1,30).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Tutkimus oli hyvin tehty, menetelmät oli kuvattu. Potilasmateriaali oli kuitenkin heterogeenista eikä potilaita kuvattu, mikä heikensi tuloksen arviota. Seuranta-aika oli lyhyt.

Kirjallisuutta

  1. Poulakis V, Dahm P, Witzsch U ym. Transurethral electrovaporization vs transurethral resection for symptomatic prostatic obstruction: a meta-analysis. BJU Int 2004;94:89-95 «PMID: 15217438»PubMed