Takaisin

Bipolaari-TURPin (eturauhasen höyläys) ja monopolaari-TURPin vertailu

Näytönastekatsaukset
Tarkastanut Kimmo Taari; alkuperäinen kirjoittaja Anssi Pétas
7.11.2018

Näytön aste: A

Bipolaari-TURP:ssa varhaisvaiheen tulokset ovat yhtä hyvät kuin monopolaari-TURP:ssa.

Meta-analyysiin «Issa MM. Technological advances in transurethral r...»1 otettiin 16 tutkimusta, joissa 12 tutkimusta oli satunnaistettuja kontrolloituja tutkimuksia ja 4 yhden tutkimushaaran tutkimuksia (single-arm studies). Potilaita oli yhteensä 1 802, keskimääräistä seuranta-aikaa ei ilmoitettu. TUR-oireyhtymää esiintyi monopolaari-TURP:ssa 2,1 %:ssa mutta biopolaari-TURP:ssa ei yhtään (p < 0,001). Verensiirtojen tarve oli monopolaari-TURP:ssa 7,3 % ja bipolaari-TURP:ssa 1,5 % (p < 0,001). Vastaavasti kokonaiskomplikaatioita oli monopolaari-TURP:ssa 28,6 % ja bipolaari-TURP:ssa 15,5 % (p < 0,001). Muutoin tulokset olivat näiden ryhmien välillä samankaltaiset eikä niissä ollut tilastollisesti merkittäviä eroja.

Bipolaari-TURP sallii pidemmän työskentelyajan, verenvuoto on vähäisempää, ja sillä on turvallista hoitaa kookkaita eturauhasia.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Tutkimus oli hyvin tehty, menetelmät ja potilaat kuvattu. Pitkäaikaistuloksia ei ole vielä olemassa.

Toisessa meta-analyysissä «Mamoulakis C, Ubbink DT, de la Rosette JJ. Bipolar...»2 otettiin 16 satunnaistettua tutkimusta, joissa verrattiin bipolaari-TURP:a monopolaari-TURP:iin. Potilaita oli kaikkiaan 1 406.

Lyhytaikaisissa tuloksissa ei ollut eroa tekniikoiden välillä. Biopolaari-TURP oli kuitenkin turvallisempi, sillä siinä esiintyi vähemmän TUR-oireyhtymää sekä verihyytymistä johtuvaa virtsaumpea.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Tutkimus oli hyvin tehty, menetelmät ja potilaat kuvattu.

Kirjallisuutta

  1. Issa MM. Technological advances in transurethral resection of the prostate: bipolar versus monopolar TURP. J Endourol 2008;22:1587-95 «PMID: 18721041»PubMed
  2. Mamoulakis C, Ubbink DT, de la Rosette JJ. Bipolar versus monopolar transurethral resection of the prostate: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Eur Urol 2009;56:798-809 «PMID: 19595501»PubMed