Takaisin

5-alfareduktaasin estäjän ja alfasalpaajan yhteiskäyttö eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun hoidossa

Näytönastekatsaukset
Teuvo Tammela
7.11.2018

Näytön aste: A

Yhdistelmähoito 5-alfareduktaasin estäjällä ja alfasalpaajalla on tehokkaampi kuin kumpikaan lääke käytettynä yksin.

Alfasalpaaja doksatsosiinin, finasteridin ja niiden yhdistelmän tehoa estää eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun pahenemista verrattiin lumeryhmään tutkimuksessa «McConnell JD, Roehrborn CG, Bautista OM ym. The lo...»1, jossa oli yhteensä 3 047 miestä. Seuranta-aika oli keskimäärin 4,5 vuotta.

Finasteridi esti yhtä tehokkaasti kuin alfasalpaaja ja merkittävästi tehokkaammin kuin lume oireiden pahenemista. Alfasalpaajan ja finasteridin yhdistelmähoito vähensi sairauden kliinistä progressiota merkittävästi enemmän kuin kumpikaan lääke käytettynä yksinään. Yhdistelmähoito ja finasteridi vähensivät yhtä tehokkaasti virtsaumpia ja invasiivisen hoidon tarvetta, kun taas alfasalpaaja ei ollut lumetta tehokkaampi. Virtsaumpia ja invasiivisen hoidon tarvetta alkoi ilmetä alfasalpaajaryhmässä finasteridi- ja yhdistelmäryhmää enemmän 2 vuoden hoidon jälkeen. Jotta vältyttiin 1 kliiniseltä progressiolta, piti yhdistelmähoidolla hoitaa 8,4, dokasatsosiinilla 13,7 ja finasteridilla 15 miestä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Neljän vuoden kaksoissokkotutkimuksessa «Roehrborn CG, Siami P, Barkin J ym. The effects of...»2 verrattiin hyvänlaatuisen eturauhasen liikakasvun aiheuttamista oireista kärsivillä miehillä 3 lääkitystä: dutasteridi 0,5 mg/vrk, tamsulosiini 0,4 mg/vrk ja dutasteridin 0,5 mg/vrk ja tamsulosiinin 0,4 mg/vrk yhdistelmä. Tutkimukseen otettiin 4 844 miestä, joiden eturauhasen tilavuus oli keskimäärin 55 ml, IPSS-oirepisteet 1,4, PSA 4,0 µg/l ja huippuvirtaama 10,7 ml/s.

Sekä dutasteridin ja tamsulosiinin yhdistelmä että dutasteridi yksin esti virtsaumpia (2,2 % vs 2,7 % vs. 6,8 %) ja leikkaushoitoa (2,4 % vs 3,5 % vs 7,8 %) merkittävästi tehokkaammin kuin tamsulosiini. Sen sijaan yhdistelmähoito lievitti oireita tehokkaammin ja vähensi riskiä kliiniseen progressioon enemmän kuin kumpikaan lääke käytettynä yksin. Yhdistelmällä dutasteridi ja tamsulosiini IPSS-pisteet vähenivät 4 vuodessa 6,3 vs. 5,3 vs. 3,8, huippuvirtaama parani 2,4 ml/s vs 2,0 vs. 0,7 ja PSA laski 57 % vs 56 % mutta nousi tamsulosiiniryhmässä 18 %. Vastaavasti ejakulaatiohäiriöitä esiintyi 10,6 % vs. 2,5 % vs 3,6 % (hoidon lopetti 1,2 vs. 0,1 vs. 0,6 %), impotenssia 10,4 % vs. 8,8 % vs. 6,6 % (hoidon lopetti 1,4 vs. 0,8 vs. 0,9 %) ja libidon heikentymistä 7,0 % vs. 5,4 % vs. 3,6 % (hoidon lopetti 1,0 vs. 0,7 vs. 0,4 %)..

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kuuden kuukauden kaksoissokkotutkimuksessa «Casabé A, Roehrborn CG, Da Pozzo LF ym. Efficacy a...»3 verrattiin PDE5:n -estäjä tadalafiilin ja finasteridin yhdistelmää pelkkään finasteridihoitoon eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun aiheuttamista oireista kärsivillä miehillä, joilla IPSS-oirepisteet olivat > 13 ja prostatan tilavuus < 30 ml. Finasteridi/lumelääkitystä sai 350 ja 345 finasteridi/tadalafiilia 345 potilasta.

Oirepisteet pienenivät keskimäärin 4, 12 ja 26 viikon kohdalla yhdistelmähoidossa 4,0, 5,3 ja 5,5 ja finasteridilla 2,3, 3,8 ja 4,5 (p < 0,022) niin, että sekä varastoimis- että tyhjenemisoireet lievittyivät. Vastaavasti IIEF-EF-pisteet lisääntyivät 4 viikon hoidon aikana 3,7 ja sekä 12 että 26 viikon jälkeen 4,7, kun taas finasteridiryhmässä vastaavat arvot olivat -1,1, 0,6 ja 0,0. Yhdistelmähoito oli hyvin siedettyä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. McConnell JD, Roehrborn CG, Bautista OM ym. The long-term effect of doxazosin, finasteride, and combination therapy on the clinical progression of benign prostatic hyperplasia. N Engl J Med 2003;349:2387-98 «PMID: 14681504»PubMed
  2. Roehrborn CG, Siami P, Barkin J ym. The effects of combination therapy with dutasteride and tamsulosin on clinical outcomes in men with symptomatic benign prostatic hyperplasia: 4-year results from the CombAT study. Eur Urol 2010;57:123-31 «PMID: 19825505»PubMed
  3. Casabé A, Roehrborn CG, Da Pozzo LF ym. Efficacy and safety of the coadministration of tadalafil once daily with finasteride for 6 months in men with lower urinary tract symptoms and prostatic enlargement secondary to benign prostatic hyperplasia. J Urol 2014;191:727-33 «PMID: 24096118»PubMed