Takaisin

Säännöllisen aamiaisen suhde ylipainoon lapsilla ja nuorilla

Näytönastekatsaukset
Jorma Komulainen
26.4.2012

Näytön aste: B

Ylipainoiset tai lihavat lapset syövät aamiaista normaalipainoisia epäsäännöllisemmin.

Ei-systemoidussa katsausartikkelissa «Rampersaud GC, Pereira MA, Girard BL ym. Breakfast...»1 selvitettiin muun muassa aamiaisen nauttimisen suhdetta ylipainoon lapsilla ja nuorilla. Katsaukseen sisältyi 16 aihetta selvittänyttä tutkimusta, joista 12 osoitti ylipainoisten tai lihavien lasten ja nuorten syövän aamiaista normaalipainoisia epäsäännöllisemmin.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Systemoidussa katsauksessa «Szajewska H, Ruszczynski M. Systematic review demo...»2 selvitettiin Euroopassa tehtyjen tutkimusten pohjalta säännöllisen aamiaisen ja ylipainon suhdetta lapsilla ja nuorilla. Yhteensä 16 poikkileikkaus- tai kohorttitutkimukseen kuului 59 000 tutkimushenkilöä. Valtaosa (13/16) tutkimuksista osoitti, että ylipainoiset tai lihavat lapset ja nuoret söivät aamiaista epäsäännöllisemmin kuin normaalipainoiset.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Rampersaud GC, Pereira MA, Girard BL ym. Breakfast habits, nutritional status, body weight, and academic performance in children and adolescents. J Am Diet Assoc 2005;105:743-60; quiz 761-2 «PMID: 15883552»PubMed
  2. Szajewska H, Ruszczynski M. Systematic review demonstrating that breakfast consumption influences body weight outcomes in children and adolescents in Europe. Crit Rev Food Sci Nutr 2010;50:113-9 «PMID: 20112153»PubMed