Takaisin

Lihavuuskirurgia lihavilla lapsilla ja nuorilla

Näytönastekatsaukset
Jarmo Jääskeläinen
26.4.2012

Näytön aste: B

Lihavuuskirurgia ilmeisesti laskee vaikeasti lihavien nuorten painoa.

Yhdysvaltalaisten kirjoittajien systemaattisessa katsauksessa ja meta-analyysissa «Treadwell JR, Sun F, Schoelles K. Systematic revie...»1 haettiin 15 kirjallisuustietokannasta kaikki englanninkieliset tutkimukset, joissa oli raportoitu vähintään kolmen ≤ 21-vuotiaan nuoren hoitotulokset siten, että vähintään puolet kunkin keskuksen leikatuista potilaista sisällytettiin julkaisuun, ja leikkauksen jälkeinen seuranta-aika oli vähintään vuosi.

Leikkaustekniikkana käytettiin pantaleikkausta (8 tutkimusta, 352 potilasta), mahalaukun ohitusleikkausta (6 tutkimusta, 131 potilasta) tai muita tekniikoita (5 tutkimusta, 158 potilasta). Potilaiden keski-ikä leikkaushetkellä oli 16.8 vuotta (vaihteluväli 9–21 vuotta). Pantaleikkauksessa seuranta-ajan (1–7.2 vuotta) BMI-muutoksen 95 % luottamusväli oli 13.7–10.6; mahalaukun ohitusleikkauksessa (seuranta-aika 1–13 vuotta) BMI-muutoksen 95 % luottamusväli oli -17.8– -22.3. Pantaleikkauksissa jouduttiin uusintaleikkaukseen 8 % potilailla. Ohitusleikkaussarjassa yksi potilas menehtyi monielinvaurioon, jolla saattoi olla yhteys tehtyyn leikkaukseen, kolme muuta potilasta kuoli syistä, joilla ei todennäköisesti ollut yhteyttä leikkaukseen.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Multietninen tutkimusaineisto. Seuranta-ajat vaihtelevia, komplikaatioita raportoitu vaihtelevasti.

Yhdysvaltalaisten kirjoittajien systemaattisessa katsauksessa «Pratt JS, Lenders CM, Dionne EA ym. Best practice ...»2 koottiin ja arvioitiin lasten ja nuorten lihavuuskirurgiaa käsittelevät artikkelit huhtikuulta 2004 toukokuulle 2007. Kirjallisuushaku tehtiin MEDLINE-, Cochrane-, ja PubMed-tietokannoista. Yli 1 085 julkaisusta kirjoittajat valitsivat 186 artikkelia, joiden tuloksia käsiteltiin systemaattisessa katsauksessa. Katsaukseen sisältyi yksi aiemmin julkaistu meta-analyysi. Seuranta-ajat vaihtelivat 4 kuukaudesta 7 vuoteen. Seuranta-aikana rasvaylimäärä väheni kaikilla potilailla (15–92 %). Katsauksessa arvioitiin myös liitännäissairauksien ja valtimotaudin riskitekijöitä, ja vaikka julkaistu tieto on hajanaista, todettiin tyypin 2 diabeteksen, obstruktiivisen uniapnean, rasvamaksan, pseudotumor cerebrin, valtimotaudin ja metabolisen oireyhtymän riskitekijöiden, elämänlaadun ja masennuksen korjaantuvan hyvin lihavuuskirurgian jälkeen.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Tulosten kvantitatiivinen ilmoittaminen oli puutteellista. Katsaus sinällään hyvin kirjoitettu ja sisältää myös kriteerit lihavuuskirurgialle.

Australialaisessa satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa «O'Brien PE, Sawyer SM, Laurie C ym. Laparoscopic a...»3 verrattiin pantaleikkausta (24/25 nuorta) pelkkään elintapaohjaukseen (18/25 nuorta). Päämuuttuja tutkimuksessa oli painonlasku ja seuranta-aika oli kaksi vuotta. Vähintään 50 % lasku ylimääräisestä painosta todettiin leikkausryhmässä 84 %:lla ja elintapaohjausryhmässä 12 %:lla. Keskimääräinen painonlasku kiloissa oli leikkausryhmässä 34.6 (30.2–39.0) kg ja elintaparyhmässä 3.0 kg (2.1–8.1). Ei perioperatiivisia komplikaatioita, mutta leikkausryhmästä kahdeksan joutui uudelleenleikkaukseen.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Ainut kontrolloitu satunnaistettu tutkimus lasten ja nuorten lihavuuskirurgiasta tähän mennessä. Tekniikkana pantaleikkaus, joka on yleisesti tässä ikäryhmässä vähemmän käytetty kuin ohitusleikkaus.

Kirjallisuutta

  1. Treadwell JR, Sun F, Schoelles K. Systematic review and meta-analysis of bariatric surgery for pediatric obesity. Ann Surg 2008;248:763-76 «PMID: 18948803»PubMed
  2. Pratt JS, Lenders CM, Dionne EA ym. Best practice updates for pediatric/adolescent weight loss surgery. Obesity (Silver Spring) 2009;17:901-10 «PMID: 19396070»PubMed
  3. O'Brien PE, Sawyer SM, Laurie C ym. Laparoscopic adjustable gastric banding in severely obese adolescents: a randomized trial. JAMA 2010;303:519-26 «PMID: 20145228»PubMed